Srpsko udruženje inženjera konsultanata postalo član FIDIC

Na godišnjoj FIDIC konferenciji, održanoj od 13. do 16. septembra 2009. u Londonu, ACES je primljen za punopravnog člana FIDIC-a.

Na godišnjem sastanku Generalne skupštine FIDIC-a, povodom prijema ACES-a u FIDIC, predsednik UO Miloš Švarc je održao prezentaciju koja je uvršćena u zvanične dokumente Konferencije. Prezentacija se može naći na http://www1.fidic.org/conference/2009/talks/day3/GAM09_SERBIA.ppt.

Predsednik i potpredsednik UO, Miloš Švarc i dr Zoran Đorđević, učestvovali su u radu Konferencije. Ostvareni su brojni kontakti sa delegacijama većeg broja članica nacionalnih udruženja. Sa prisutnim predstavnicima EFCA – Evropske asocijacije inženjera konsultanata ostvaren je kontakt i dogovoreno da se u narednom periodu razvije saradnja između ACES-a i EFCA-e, koja bi trebala da dovede do učlanjenja ACES-a u EFCA-u.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati