Od ponude do realizacije – projekat iz ugla Izvođača, 17 – 18. avgust 2022. godine, Beograd

OD PONUDE DO REALIZACIJE – PROJEKAT IZ UGLA IZVOĐAČA

17 – 18. avgust 2022. godine,

hotel Hyatt Regency, Studio 1

Milentija Popovića 5, 11070 Novi Beograd

Cilj kursa: upoznavanje polaznika sa najbitnijim aspektima upravljanja projektima iz
ugla izvođača, kao i sticanje veština (na radionici) za primenu pojedinih metoda na
konkretnim projektima.

Opis kursa: Prvog dana kursa biće obrađene teme koje presudno
utiču na uspeh izvođača na projektima:
• Formiranje ponude – sagledavanje svih šest vrsta troškova,
formiranje dinamičkog plana i upravljanje rizicima na
kvantifikovan način.
• Kratkoročno (operativno) planiranje – razrada ugovornog
dinamičkog plana na nedeljni i dnevni nivo. Predstaviće se dve
metode: „Last Planner“ i Planiranje na bazi ciklusa rada.
• Kontrola realizacije (za svaki novi operativni plan) – merenje
progresa, analiza trendova primenom metode zarađene
vrednosti, korektivne mere.
Na radionici koja će biti organizovana drugog dana kursa
polaznici će samostalno vežbati:
• ciklogramsko planiranje sa analizom tokova i optimizacijom
ciklograma,
• merenje produktivnosti i gubitka produktivnosti na gradilištu,
• kontrolu vremena i troškova primenom metode zarađene
vrednosti.

Predavači:
v.prof.dr Zoran Stojadinović
asistent Marija Ivanović dipl.građ.inž.

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU,
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Prijave slati najkasnije do 12.08.2022. godine, na imejl adresu fidic@aces.rs.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati