Neophodne promene u domenu politike i regulative javnih nabavki radi unapređenja kvaliteta

Udruženje inženjera konsultanata Srbije, kao član Međunarodnog saveza inženjera konsultanata FIDIC, i Evropskog saveza inženjera konsultanata EFCA, učestvovalo je u izradi predloga za unapređenje sistema javnih nabavki u Evropi i predlaže i srpskim vlastima da razmotre sledeći predlog EFCA, sa ciljem da najavljene izmene Zakona o javnim nabavkama dovedu do većeg kvaliteta građevinskih usluga koje plaćaju poreski obveznici:

Arhitekte i inženjeri konsultanti ujedinili su snage kako bi skrenuli pažnju evropskim zakonodavcima koji rade na nacrtu nove evropske regulative u oblasti javnih nabavki da je kriterijum kvaliteta ključni činilac za javne nabavke, i da ga je usled toga potrebno u potpunosti uzeti u obzir prilikom izbora najbolje ponude. Tvrdnja Evropske komisije o uštedi od 20 milijardi evra usled uvećane evropske konkurencije je beznačajna ukoliko ne postoji istovremeno uvećanje i opšteg kvaliteta. Princip “value for money”, odnosno “vrednost za novac”, koji je navodno uzet u obzir u čisto finansijskom kontekstu u prethodnim Direktivama o javnim nabavkama iz 1992. i 2004, mora da se suštinski revidira, u širem kontekstu modernizacije sistema javnih nabavki u Evropskoj uniji, koja će biti pokrenuta na Konferenciji Evropske  komisije koja se održava 30. juna. 2011. godine.

Evropski savez udruženja inženjera konsultanata (EFCA) i Saveta arhitekata Evrope (ACE), kao tehnološki potkovani pružaoci intelektualnih usluga u Evropi, prihvatili su Zeleni papir o modernizaciji Politike javnih nabavki Evropske unije: “Ka efikasnijem tržištu evropskih nabavki”.

Arhitekte i inženjeri konsultanti imaju ključnu ulogu u održivosti javnih projekata, uvodeći najnovije tehnologije i inovacije, na osnovu znanja i informacija koje poseduju, a posebno ekspertize kvaliteta u početnim fazama dizajna projekta. To znači da tenderski proces mora više da uvaži kriterijum kvaliteta prilikom faze izbora ponuđača, jer zasnivanje konačne odluke na najnižoj ponuđenoj cene dovodi do abnormalnog stvaranja ponuda sa jeftinim cenama i može stvoriti lažnu ekonomiju na dugi rok.

Predlog ACE i EFCA zahteva promene u dve ključne oblasti:
– Pozicija kreativnih intelektualnih usluga u lancu nabavke;
– Vrednost za novac, posmatrajući proces izbora ponuđača sa većim naglaskom na kvalitet i održivost (tzv. Zelene nabavke).

Detaljno saopštenje na srpskom ili engleskom jeziku možete preuzeti ispod.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati