Konkurs “Mladi profesionalci 2012” otvoren za prijave

Evropska Federacija Udruženja Inženjera Konsultanata ( EFCA ) objavljuje poziv za učestvovanje na godišnjem konkursu mladih profesionalaca ( Young Professionals Competition 2012 ), koji ima za cilj da promoviše talenat i uspešnost generacije budućih evropskih lidera iz inženjerske oblasti i da prikaže sve prednosti koje se ostvaruju radom u konsultantskom sektoru. Pravo učestvovanja na ovom takmičenju, koje svake godine napreduje u pogledu kvaliteta i broja učesnika, imaju zaposleni u kompanijama-članicama Udruženja Inženjera Konsultanata Srbije (ACES). Nakon selekcije nominovanih kandidata biće izabrano maksimalno pet učesnika koji će imati priliku da se predstave na godišnjoj konferenciji i proslavi dvadesetogodišnjice EFCA-e, koja će se održati u Lisabonu 24. i 25. maja 2012. godine.

Glavna nagrada  je besplatno učestvovanje na konferenciji EFCA-a u Lisabonu, čija je ovogodišnja tema „ Razvoj sveta inženjeringa – pobedničke strategije“ i forumu mladih profesionalaca, uz pokrivene troškove prevoza i smeštaja. Druga i treća nagrada su po 500 eura koji mogu biti iskorišćeni za učestvovanje na konferenciji. Žiri će takođe pojedinim kandidatima uručiti  pohvalnice. Ceremonija dodele nagrada održaće se tokom sastanka Generalne skupštine EFCA a nagrade i priznanja će dodelitie predsednik EFCA-e.

Uslovi za nominaciju

 1. Starosna granica kandidata : do 35 godina;
 2. Ambicioznost kandidata da postane lider u  profesionalnoj karijeri;
 3.  Da je kandidat napravio značajan doprinos na najmanje jednom projektu,
  • u svojoj stručnoj oblasti , npr. noviteti u dizajnu i tsl.
  • kao profesionalac (menadžer), npr. u oblasti inovativnih i održivih rešenja, koja čuvaju životnu sredinu, smanjenje utroška energije ili smanjenja troškova i tsl.

Kako se prijaviti 
Informacije koje se dostavljaju za svakog kandidata su:

 1. Biografija kandidata, uključujuči datum rođenja i nacionalnost
 2. Kontakt informacije
 3. Informacija o projektu koji predstavlja sposobnosti kandidata, uključujući:
  – Opis njegovih inovativnih karakteristika (2 strane maksimalno)
  – Kandidatov konkretan doprinos projektu (1 strana maksimalno)
  – Propratnu dokumentaciju, što može uključivati fotografije, crteže ili publikacije (5 strana maksimalno), prevedeno na engleski
  – Detalje o krajnjim rezultatima projekta i koristima koje je imao  klijent od njega

Uvažavanje doprinosa (koje je kandidat ostvario) od strane klijenta ili njegove / njene firmeće se uzeti u obzir.
Svi materijali treba da budu na engleskom jeziku ili uz prevod na engleski.

Informacije je potrebno dostaviti u PDF formatu nacionalnoj asocijaciji (ACES) do ponedeljka, 12. marta 2012. godine.

Evaluacija

Evaluaciju će vršiti žiri koji čine članovi EFCA Upravnog odbora, na osnovu sledećih kriterijuma:
– Dostignuća kandidata do danas, na primer poslovni status (u odnosu na staž), nagrade, obrazovanje
– Stepen inovativnosti ispoljen od strane kandidata u projektu koji je predstavljen,

– Kvalitet prezentacije.
Višak materijala će biti negativno ocenjen, kao i dokumenti na jezicima koji nije engleski.

Posebnu pažnju prilikom izbora pobednika žiri će obratiti na održivi razvoj, inovacije i komunikacije.

Odluka žirija biće saopštena do 31. marta 2012. godine.

Želimo Vam puno sreće!

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati