FIDIC 2010 Godišnja konferencija i generalna skupština, Nju Delhi, 18-22 septembar 2010

Udruženje inženjera konsultanata Srbija odgovorilo je na poziv da prisustvuje FIDIC godišnjoj konferenciji, koja je održana od 18-22 septembra 2010, u Nju Delhiju, Indija. Tema ovogodišnje svetske konferencije bila je “Upravljanje inovacijama – Put napred”.

FIDIC-2010 Godišnja konferencija bavila se istraživanjem raznih inovativnih načina rasta u konsalting inženjering industriji. Ova konferencija primenila je lekcije sa FIDIC-2009 Londonske konferencije, za istraživanje mnogih aspekata inovacija, uključujući i političke promene, posao koji inženjeri konsultanti vode i usluge koje pružaju, i kako najbolje da se postigne visok kvalitet, održivih projekata.
Tema konferencije “Upravljanje inovacijama – Put napred” je bila izuzetno značajna – jer je Indija primer industrije koja je inovativna privreda u razvoju. Najbolje međunarodne prakse, osnovni cilj FIDIC-a, mogu se najbolje pokazati kroz inovativna dostignuća.

Ova aktivnost omogućila je ACES-u da se upozna sa najboljim praksama, ojača postojeće i stekne nove kontakte sa konsalting inženjering profesionalcima. Takođe, omogućila je ACES-u bliže odnose sa drugim udruženjima širom sveta, i izgradnju strateškog partnerstva.

Izvršni direktor ACES-a Andrea Šehić je imala značajnu prezentaciju tokom sastanka Direktora i Sekretara 18. septembra, 2010. Naglasila je izazove i ciljeve novog udruženja, i dala pregled ostvarenih i planiranih aktivnosti ACES-a “.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati