EFCA Memo on COVID-19

Sve Vlade zemalja širom sveta preduzele su hitne mere za rešavanje zdravstvene krize izazvane izbijanjem COVID-19 (Corona Virusa). Vlade su takođe omogućile firmama i zaposlenima niz mera za nacionalnu podršku poslovanju.

Evropska komisija i Evropski parlament zalažu se da pomognu državama članicama sa svim odgovorajućim instrumentima koje poseduju i rade na koordinisanom pristupu širom Evrope.

Članovi Upravnog odbora EFCA doneli su oduku da se na nedeljnom nivou objavljujuju informacije o akcijama koje preduzima Evropska komisija (i EFCA intervencije) i razmenjuju najbolje (nacionalne) prakse.

U prilogu možete pogledati više informacija na ovu temu i korisne informacije od strane Evropske komisije.

 

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati