Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

ACES je nastavio saradnju na temu Zakona o planiranju i izgradnji sa komplementarnim organizacijama sa kojima deli slične ciljeve (USAID, NALED, AmCham, SAM). Nakon finalizacije studije o potrebnoj reviziji Zakona, članovi ACES Radne grupe su nastavili javno zagovaranje za unapređenje Zakona kroz USAID Radnu grupu, koja je koordinirala celim procesom u ime resornog Ministarstva. Posebno zalaganje u unapređenju Zakona ima članica ACES UO Dragana Čukić. Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji 08. decembra 2014.Narodna skupština Republike Srbije je zatvorila svoje jesenje zasedanje usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvoleZakonska akta su objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 145/2014 od 29.12.2014. godine, a na snagu su stupila 30.12.2014. godine.

 

Osnovne izmene Zakona o planiranju i izgradnji

Izmenama zakonskog okvira kojim se reguliše planiranje i izgradnja želelo se postići pojednostavljenje i skraćenje administrativnih postupaka za dobijanje neophodnih dozvola.

Bitne novine Zakona

·         objedinjen postupak za izdavanje svih potrebnih dozvola, tako da se one mogu dobiti za 28 dana na jednom šalteru;

·         izdavanje građevinske dozvole u roku od pet dana;

·         nadležni ogran preuzima na sebe prikupljanje dokumentacije i potvrda po službenoj dužnosti;

·         uvođenje novog lica – finansijera, koji po osnovu overenog ugovora sa izvođačem finansira, odnosno sufinansira građevinske radove;

·         propisivanje kriterijuma i najvišeg iznosa doprinosa za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koje će naplaćivati lokalne samouprave;

·         mogućnost građenja na zemljištu na osnovu prava korišćenja tog zemljišta stečenog u postupku privatizacije;

·         primena najvećeg broja odredaba zakona koje se odnose na objedinjen postupak za izdavanje dozvola započinje od 1.3.2015.godine;

·         konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu biće regulisana posebnim zakonom.

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

Bitna dopuna ovog zakona reguliše situaciju kada je pokrenut postupak za upis prava svojine na objektu izgrađenom bez građevinske dozvole, a doneto rešenje o rušenju objekta. Predviđeno je da se takav objekat neće rušiti do pravnosnažnog okončanja postupka za upis prava svojine na tom objektu.

PODELI:
Table sadržaja
NAJNOVIJE

Newsletter

Prijavi se na naš newsletter i dobijaj najovije vesti direktno u inbox!

Možda će Vas i ovo zanimati

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima – Kvantifikacija i prevencija, 11-12. jun 2024. u Beogradu

FIDIC inženjer: Put ka vrhu u građevinarstvu

FIDIC Module 4 – Management and Administration of FIDIC Contracts, May 30-31, 2024

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.