Usvojen pravilnik o osnivanju i radu Nacionalne PRO LISTE UDRUŽENJA INŽENJERA KONSULTANATA Srbije

Udruženje ACES, kao stalna članica međunarodnog udruženja FIDIC, ima za osnovni cilj da zastupa interese FIDIC u Republici Srbiji.

U proteklom periodu, od osnivanja 2009. godine do danas, ACES je prepoznao problem u pravilnoj upotrebi preporuka i principa predviđenih izdanjima FIDIC 1999 modela ugovora, pogotovo kod Klauzule 20, koja se odnosi na POTRAŽIVANJA, SPOROVE i ARBITRAŽU. Naime, iako je veliki broj ugovora po FIDIC 1999 modelima ugovaranja realizovan ili je u toku realizacija u pomenutom periodu, nije notiran ni jedan zahtev za formiranje Odbora za rešavanje sporova (DAB – Dispute Adjudication Board), čije se angažovanje strogo preporučuje u okviru FIDIC 1999 modela ugovora.

Osnivanjem nacionalne PRO liste, korisnici FIDIC modela ugovora će biti u prilici da sa liste izaberu preporučene članove za rad u DAB, u svemu kako je predvidjeno izdanjem FIDIC 1999 modela ugovaranja.

Sporovi mogu nastati  iz više izvora u okviru Ugovora. Prepoznavanje i razvrstanje sporova se definiše Pod-klauzulama 20.2 do 20.8. i aktivira se uključivanjem u Ugovor kroz preciznije opise u Posebnim uslovima, što dozvoljava svim Ugovornim stranama da razmatraju bilo koje pitanje u Sporu, u prvom slučaju Odboru za rešavanje sporova (DAB), koji može da se sastoji od jedne ili tri osobe.

Različite Pod-klauzule u okviru Klauzule 20 definišu utvrđivanje Odbora za rešavanje sporova i njegove funkcije. Odluke koje donese Odbor za rešavanje sporova su obavezujuće za strane osim ako neka strana ne podnese prigovor u roku od 28 dana od donošenja odluke, u slučaju čega će strane prvo pokušati da se prijateljski dogovore, a u slučaju neuspeha Ugovorne strane se moraju obratiti  arbitražnom telu, koje je navedeno u Ugovoru.

Iz gore navedenih razloga Upravni odbor ACES  je doneo odluku o formiranju nacionalne PRO liste stručnjaka udruženja ACES po ugledu na “President’s” listu FIDIC, kao i iz iskustava iz prakse.

Sa ciljem pokrivanja šireg kruga oblasti pružanja usluga UO ACES se odlučio da, pored liste preporučenih Ađudikatora koji će biti birani za DAB – Odbor za rešavanje sporova, na listu uvrsti i dodatne kategorije stručnjaka koje se bave Odštetnim zahtevima i konsultacijama iz raznih oblasti.

U tom smislu nacionalna PRO lista stručnjaka prepoznaje sledeće kategorije stručnjaka:

·       Eksperti tehničkih disciplina

·       Advokati

·       Ađudikatori

 

Ovim pravilnikom se definiše:

·        Način formiranja komisije za prijem kandidata na PRO listu

·        Način razvrstavanja stručnjaka po kategorijama na PRO listi

·        Uslovljenosti i kriterijumi za odabir kandidata za prijem na PRO listu

·        Prava i obaveze stručnjaka koji je na PRO listi.

 

Verujemo da ćemo primenom ovog Pravinika unaprediti poslovanje, poboljšati kvalitet usluga i ubrzati realizaciju projekata koji su ugovoreni po FIDIC modelima ugovora, a da ćemo kroz praksu i razmenu iskustava doći do relevantnih podataka o ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

ACES Pravilnik za PRO Listu , kao i Prijavni formular možete preuzeti ovde:

PODELI:
Table sadržaja
NAJNOVIJE

Newsletter

Prijavi se na naš newsletter i dobijaj najovije vesti direktno u inbox!

Možda će Vas i ovo zanimati

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima – Kvantifikacija i prevencija, 11-12. jun 2024. u Beogradu

FIDIC inženjer: Put ka vrhu u građevinarstvu

FIDIC Module 4 – Management and Administration of FIDIC Contracts, May 30-31, 2024

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.