MDB knjiga 2010
IZDANJA

Uslovi ugovora o građenju MDB harmonizovano izdanje

1,500.00 RSD + PDV

1,200.00 RSD + PDV

OPIS IZDANJA

Uslovi ugovora o građenju , MDB harmonizovano izdanje , su namenjeni za poslove gradnje Ili inženjeringa od strane Naručioca ili njegovog predstavnika Rukovodioca izgradnje. Uslovi se koriste pod licencom za projekte koje finansira Multilateralna Razvojna Banka. Pod uobičajenim uslovima za ovakav tip ugovora,Izvođač izvodi radove u saradnji sa Naručiocem koji obezbeđuje dizajn. Ali, radovi mogu uključivati neke elemente javnih, mehaničkih, električnih i/ili izvođačkih radova dizajniranih od strane Izvođača.

 

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV – a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica

Molimo Vas popunite formu ispod kako biste naručili Vaše izdanje!

Odaberite izdanje/a *