Sve što treba da znate o FIDIC ugovorima

FIDIC ugovori predstavljaju zlatni standard u građevinskoj i inženjerskoj industriji širom sveta. Ovaj članak je sveobuhvatan vodič koji će vam pomoći da razumete ključne aspekte FIDIC ugovora, njihovu primenu, vrste i značaj u međunarodnim projektima. Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES) je pristupanjem Međunarodnom savezu inženjera konsultanata (FIDIC) 16. septembra 2009. godine preuzelo čast i obavezu da kao ogranak FIDIC za teritoriju Republike Srbije širi najviše standarde u građevinarstvu, te pruža podršku svim zainteresovanim stranama od defisnisanja FIDIC ugovora do relaizacije projekta ali podršku u rešvanju sporova u oblasti građevinarstva.

FIDIC Ugovori

FIDIC ugovori su postali sinonim za visokokvalitetne standarde u građevinarstvu i inženjeringu, nudeći jasne smernice, procedurale i terminologiju u međunarodnim građevinskim projektima.

FIDIC ugovori su dizajnirani da pokriju sve aspekte građevinskih i inženjerskih projekata, od projektovanja do izgradnje i održavanja. Oni uključuju sveobuhvatne klauzule koje regulišu odnose između naručioca, izvođača i inženjera, osiguravajući transparentnost, fer tretman i ravnotežu rizika.

Ključne karakteristike FIDIC Ugovora

  • Standardizacija: FIDIC ugovori pružaju standardizovani okvir koji olakšava međunarodnu saradnju i razumevanje.
  • Fleksibilnost: Prilagodljivi su različitim vrstama projekata i jurisdikcijama.
  • Ravnoteža rizika: Pravična distribucija rizika između svih strana uključenih u projekat.
  • Transparentnost: Jasne obaveze i prava za sve učesnike projekta.

Vrste FIDIC Ugovora

FIDIC portfolio sadrži nekoliko standardnih ugovora, prilagođenih različitim tipovima projekata:

  • Crvena FIDIC knjiga: Tradicionalni ugovor za izvođenje građevinskih radova, gde je dizajn već pripremljen od strane naručioca.
  • Žuta FIDIC knjiga: Ugovor za projekte gde izvođač preuzima odgovornost za inženjering, nabavku i izgradnju.
  • Bela FIDIC knjiga: Namijenjena za turnkey projekte, gde izvođač preuzima sveobuhvatnu odgovornost za dizajn, izvođenje i puštanje objekta u rad.

Kako upravljati FIDIC ugovorima

Efikasno upravljanje FIDIC ugovorima ključno je za uspeh bilo kog građevinskog ili inženjerskog projekta. Upravljanje ugovorima uključuje razumevanje i primenu ugovornih klauzula, adekvatno komuniciranje između učesnika projekta i pravilno rukovanje mogućim izmenama ili sporovima. ACES, kao punopravni član Međunarodnog saveza inženjera konsultanata (FIDIC), pomaže svim zainteresovanim stranama da na efikasan način upravljaju FIDIC ugovorima u svim fazama projekta.

Upravljanje FIDIC ugovorima zahteva detaljno znanje, veštine i posvećenost. Primena najboljih praksi i standarda omogućava uspešnu realizaciju projekata, minimizaciju rizika i izgradnju dugoročnih profesionalnih odnosa.

Razumevanje ugovornih obaveza

Prvi korak u efikasnom upravljanju FIDIC ugovorima je temeljno razumevanje ugovornih obaveza, prava i odgovornosti svih učesnika. Svaka strana treba da bude upoznata sa svojim zadacima i rokovima, kao i sa procedurama za izmene ugovora i rešavanje sporova.

Komunikacija i dokumentacija

Osnova uspešnog upravljanja FIDIC ugovorima je efikasna komunikacija između naručioca, izvođača i inženjera. Redovno izveštavanje, jasni zahtevi i pravovremene odluke su od suštinske važnosti. Takođe, sve promene, dogovori i odluke moraju biti adekvatno dokumentovani kako bi se izbegli potencijalni sporovi.

Praćenje napretka i izvršenja ugovora

Praćenje napretka projekta i usklađenost sa ugovornim klauzulama osigurava da se projekat odvija prema planu. U slučaju kašnjenja ili drugih problema, potrebno je brzo delovati kako bi se pronašlo rešenje u skladu sa ugovornim odredbama.

Prijavite se za novu obuku – FIDIC Ugovori – Primena na projektima, 13–14. mart 2024. u Beogradu.
https://www.aces.rs/dogadjaji/obuka-fidic-ugovori-primena-na-projektima-13-14-mart-2024-u-beogradu/

Rešavanje sporova

Uprkos najboljim naporima, sporovi mogu nastati tokom izvođenja projekata. FIDIC ugovori sadrže mehanizme za rešavanje sporova, uključujući medijaciju, arbitražu i druge postupke. Poznavanje i pravilna primena ovih procedura ključni su za efikasno rešavanje sporova.

Ukoliko dodje do spora, Centar za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva (CDRC) koji je osnovan pri Udruženju inženjera konsultanata Srbije (ACES), pruža uslige administriranja sporova adjudikacijom po FIDIC proceduralnim pravilima za DAB/DAAB ili u skladu sa Pravilima CDRC za adjudikaciju sporova iz ugovora koji nisu po FIDIC modelu.

Za više informacija pročitajte https://www.aces.rs/centar-za-resavanje-sporova-u-oblasti-gradjevinarstva/.

Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje

Svet građevinarstva i inženjeringa je dinamičan, a FIDIC standardi se redovno ažuriraju. Stoga je važno kontinuirano obrazovanje i usavršavanje profesionalaca uključenih u upravljanje FIDIC ugovorima, kako bi bili u toku sa najnovijim standardima i praksama.

ACES kao predstavnik FIDIC-a u Srbiji promoviše vrednosti, principe i metodologiju FIDIC-a i kroz autorizovane i akreditovane obuke. Pogledajte planirane FIDIC obuke.

Prijavite se na mejling listu i primajte informacije o obukama i radionociama u oblasti gradjevinarstva kako biste ostali u toku sa FIDIC strandardima. 

Prijavite se!

* indicates required

Primena FIDIC Ugovora u međunarodnim projektima

FIDIC ugovori su prepoznati i primenjeni globalno, čineći ih idealnim izborom za međunarodne projekte. Oni olakšavaju pregovore, smanjuju rizike i osiguravaju da se projekti realizuju na vreme i u okviru budžeta.

Koristi od primene FIDIC Ugovora

  •  Međunarodno priznati: Omogućavaju lakše pregovaranje i sprovođenje ugovora.
  • Smanjenje konflikata: Jasno definisane obaveze i procedure za rešavanje sporova.
  • Efikasnost: Standardizovani dokumenti ubrzavaju proces pripreme ugovora.

FIDIC ugovori predstavljaju ključni alat za uspešnu realizaciju građevinskih i inženjerskih projekata na međunarodnom nivou. Njihova standardizacija, fleksibilnost i pravedna distribucija rizika čine ih nezamenljivim resursom u industriji.

PODELI:
Table sadržaja
NAJNOVIJE

Newsletter

Prijavi se na naš newsletter i dobijaj najovije vesti direktno u inbox!

Možda će Vas i ovo zanimati

EFCA Godišnja konferencija i Skupština 2024. u Madridu

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima – Kvantifikacija i prevencija, 11-12. jun 2024. u Beogradu

FIDIC inženjer: Put ka vrhu u građevinarstvu

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.