Srpski inženjeri u Davosu: U susret MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I GLOBALNIM IZAZOVIMA

Davos, 5. oktobar  2011. – Godišnja svetska konferencija Međunarodnog saveza inženjera konsultanata (FIDIC) započela je u Davosu 2. oktobra pod nazivom „Lokalni resursi – Globalne perspektive“. Od tada pa do 5. oktobra, preko 600 vodećih svetskih inženjera iz 75 zemalja razmatraju aktuelna pitanja današnjice, kao što su pronalaženje rešenja za klimatske promene, održivu infrastrukturu, energetsku efikasnost, rastuću urbanizaciju, pitanja zaštite i prečišćavanja voda, kao i nove načine podele rizika na građevinskimprojektima, uključujući i javno-privatna partnerstva.

Predstavnici Udruženja inženjera konsultanata Srbije (ACES), kao srpski ogranak FIDIC, aktivno su učestvovali u raspravama na skupu, i posebno u okviru radnih grupa FIDIC. Sa kolegama iz sveta su  doneli preporuke sa ciljem poboljšanja konkurentnosti lokalnih firmi na međunarodnom tržištu, a posebno su radili i na promociji izvoza inženjersko-konsultantskih usluga vodećih srpskih firmi-članica ACES. 

Džef Frenč, novoizabrani predsednik FIDIC, izjavio je: “Izuzetno sam zadovoljan dosadašnjim razvojem Udruženja inženjera konsultanata Srbije – nacionalne FIDIC asocijacije u Srbiji, i zalagaću se da se naša saradnja proširi, a sa tim ciljem FIDIC će pružiti snažnu podršku Udruženju u promovisanju FIDIC standardizovanih modela ugovora za građevinske projekte u Srbiji.”

Nikola Matić, predsednik Udruženja inženjera konsultanata Srbije, istakao je da je podrška FIDIC, kao jednistvene organizacije inženjera konsultanata na svetskom nivou, od neizmernog značaja za razvoj Udruženja, i da Udruženje planira niz aktivnosti kako bi najmoderniji standardi u sektoru inženjersko-konsultantskih usluga bili u potpunosti dostupni i primenjljivi u Srbiji. “FIDIC, kao tvorac međunarodnih modela ugovora za građevinske projekte naš je glavni partner na putu ka boljoj konkurentnosti srpskih inženjersko kosnultantskih firmi na domaćem i stranom tržištu”, naglasio je Matić.

Sa ciljem razmene iskustava i unapređenja poslovnog okuženja dogovorene su bilateralne radne posete udruženjima iz Turske, Slovenije, Austrije i Nemačke. Sa zemljama Skandinavije je načelno dogovoreno da ACES u Beogradu bude domaćin njihove regionalne konferencije. Cilj ovakvog okupljanja je razmena iskustava, usaglašavanje međunarodnih i EU procedura i standarda, kao i prepoznavanje mogućnosti investiranja u Srbiju i zajedničkog nastupa na projektima u okruženju.

Da li je inženjersko-konsultantski sektor u poziciji da igra glavnu ulogu u 21. veku bilo je jedno od glavnih pitanja svetskog samita inženjera-konsultanata u Davosu. U narednim godinama, ovaj sektor će se suočiti sa dramatičnim smanjenjem broja inženjera. Radno sposobno stanovištvo samo u Evropi će se smanjiti za 8% do 2030. godine, a do 2050. Evropa će morati da se bori sa činjenicama da će 4 radno sposobna i aktivna građanina izdržavati čak 6 onih koji su ispod ili iznad starosne granice radno sposobnog stanovništva. Uz sve ovo, projekti postaju sve složeniji i shodno tome zahtevaju nove modele ugovora i načine poslovanja, kao i unapređene veštine komunikacije i upravljanja projektima. Konkurencija na međunarodnom nivou je sve veća, raste potreba za inovativnošću kao nikada do sada, dok se klijenti usled otežanih ekonomskih uslova usredsređuju na odabir projekata na osnovu najnižih ponuđenih cena.

Međutim, na ove izazove treba da gledati kao na mogućnosti. Svetski inženjerko-konsultantski sektor treba da ostvaruje nova partnerstva sa multi-disciplinarnim timovima stručnjaka. Privatni sektor će investirati više nego državni, i to kroz projekte javno-privatnih partnerstava i privatne finansijske incijative, kod kojih finansiranje javne infrastrukture dolazi iz privatnog sektora.

„Nikada ranije u ljudskoj istoriji uloga inženjera konsultanata nije bila tolika važna”, rekao je dosadašnji predsednik FIDIC Gregs Tomopulos. “Sa širenjem globalizacije, potreba za prevozom ljudi i robe nastavlja da raste, zahtevi za energijom su sve veći u skladu sa povećanjem životnog standarda, a mi se suočavamo sa nikad pre viđenim ekološkim i demografskim izazovima.”

Inženjer konsultant: Vodič održivog ekonomskog razvoja

Visok kvalitet vode za piće; bezbedan, pristupačan prevoz; obnovljivi izvori energije; infrastruktura koja će odoleti prirodnim katastrofama – ovo su samo neki od primera kako inženjeri konsultanti pomažu društvu svaki dan. „Aktuelna pitanja zahtevaju globalnu viziju“, kaže Enriko Vink, izvršnidirektor FIDIC, „dok istovremeno, nijedna zemlja nije u stanju da se suoči sa ovim izazovima samostalno. Dostupna stručnost koja nudi bolja rešenja treba da bude usmerena preko međunarodnih granica“, dodao je on. „To zahteva bližu saradnju i razmenu znanja, tako da se globalna rešenja mogu primeniti na lokalnom nivou“. On je naveo da u Srbiji vidi potencijal i da će jedan od skorijih planova u njegovom mandatu kao FIDIC direktora biti poseta Udruženju inženjera konsultanata Srbije i firmama-članicama Udruženja sa ciljem jačanja saradnje ove dve organizacije.

——————

O FIDIC:

Međunarodni savez inženjera konsultanata osnovan je u Švajcarskoj 1913. Danas predstavlja 87 nacionalnih udruženja i većinu konsultantskih inženjerskih firmi širom sveta i ukupno 1,5 miliona inženjera. Više informacija o FIDIC: www.fidic.org

O ACES:

Udruženje inženjera konsultanata Srbije – ACES, osnovano je 2009. godine; punopravni je član Međunarodnog saveza inženjera konsultanata FIDIC, i Evropskog saveza inženjera konsultanata EFCA. Okuplja 46 vodećih firmi i organizacija u inženjersko-konsultantkom i pratećim sektorima u Srbiji.

Više informacija o ACES: www.aces.rs

PODELI:
Table sadržaja
NAJNOVIJE

Newsletter

Prijavi se na naš newsletter i dobijaj najovije vesti direktno u inbox!

Možda će Vas i ovo zanimati

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima – Kvantifikacija i prevencija, 11-12. jun 2024. u Beogradu

FIDIC inženjer: Put ka vrhu u građevinarstvu

FIDIC Module 4 – Management and Administration of FIDIC Contracts, May 30-31, 2024

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.