Potpisan memorandum ACES – UPES (Udruženja za pravo energetike Srbije)

Potpredsednik UO Nikola Matić i Predsednica UO UPES-a dr Branislava Lepotić-Kovačević, potpisali su memorandum o saradnji na temu spajanja izgradnje energetskih objekata i primene FIDIC ugovora u energetici.

Udruženje za pravo energetike Srbije (UPES) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje pravnih stručnjaka prvenstveno fokusirano na energetsko pravo u Srbiji. Cilj UPES-a je da promoviše propise u energetici kao i povezani regulatorni okvir i da olakša bolje upravljanje pravnim projektima i pitanjima koja se odnose na energetski sektor.


Ideja saradnje između ACES-a i UPES-a se bazira na zajedničkim komercijalnim i sponzorisanim obukama i okruglim stolovima koji bi se bazirali izgradnji energetskih objekata i primene FIDIC ugovora u energetici. Neke od zajedničkih tema koje koje će biti predmet saradnje su Environmental, Social and Governance
(ESG), FIDIC Climate Change Charter (Nov 21), BIM Energy zeleni karbonski footprint kompanije, Energetska efikasnost u FIDIC projektima i posebni uslovi ugovora, Karakteristike izgradnje elektrane za industrijske prozumere, Mikro i male kogeneracije (specifičnosti izgradnje CHP elektrana), Izgradnja naftovoda i gasovoda.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati