IFC obuke o mirnom rešavanju sporova, februar – april 2010.

U saradnji Udruženja inženjera konsultanata Srbije sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), održan je prvi ciklus obuke na temu mirnog rešavanja sporova od 10-14. februara 2010. u hotelu Balkan u Beogradu.

U današnje vreme pored  rešavanja sporova u nadležnim sudovima, javlja se sve veće interesovanje strana da sporni odnos reši mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika-medijatora koji stranama pomazu da postignu sporazum.

Osnovna obuka za medijatore se sastojala od 5 dana aktivnih predavanja, video prikaza i učestvovanja svih polaznika u veoma osmišljenim praktičnim vežbama/radionicama.

Obuka je obuhvatila teme:

  • Principi medijacije
  • Veština komunikacije
  • Elementi uspešne komunikacije
  • Zastoji u komunikaciji/ faze kroz koje konflikt prolazi
  • Pristupi sukobima, određivanje prikladnog/neprikladnog stila
  • Tehnike alternativnog rešavanja sukoba/sporova: Vrste tehnika i njihove karakteristike
  • Sporazum postignut u medijaciji
  • Koraci za posredovanje u konfliktu
  • Uloga medijatora.

Posle organizovane osnovne obuke za medijatore, IFC je predvideo da za uspešne polaznike osnovne obuke organizovao i naprednu obuku, koja je realizovana  u aprilu 2010. godine.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati