ACES: Revizija ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Beograd, 29.04.2013. – Obaveštavamo poštovane firme-članice, partnere i saradnike da je Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES)  pripremilo nаcrt izmenа i dopunа Zаkonа o planiranju i izgradnji, u cilju poboljšanja poslovne klime i omogućavanja novih investicija posredstvom efikasnijih i transparentnijih procedura. ACES Radna grupa za reviziju Zakona o planiranju i izgradnji uspešno je obradila sve prispele komentare na Zakon i usaglasila finalni Predlog izmene i dopune Zakona.

U nastavku objavljujemo kompletnu dokumentaciju vezanu za reviziju Zakona o planiranju i izgradnji, i to:

 

* ACES Predlog izmene ZoPI – Detaljno obrazloženje predloga izmena i dopuna Zakona

* Prilog A – ACES Revizija Zakona – tekst aktuelnog Zakona sa predlozima izmene i dopune i komentarima (sa Track Changes)

* Prilog B – Slovenački Pravilnik o projektnoj dokumentaciji (kao primer dobre prakse)

Obzirom na značaj i neophodnost reforme pomenutog zakonskog okvira, ACES će se u narednom periodu aktivno baviti javnim zagovaranjem za unapređenje Zakona, a samim tim i poslovne klime u našem sektoru.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati