ACES i IFC: Trening o mirnom rešavanju sporova

U saradnji Udruženja inženjera konsultanata Srbije sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), održana su dva ciklusa obuke (osnovna i napredna) na temu mirnog rešavanja sporova u Beogradu, od 10-14. februara i 8-10. aprila 2010. godine.

U današnje vreme pored  rešavanja sporova u nadležnim sudovima, javlja se sve veće interesovanje strana da sporni odnos reši mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika-medijatora koji stranama pomažu da postignu sporazum.

Obuke su obuhvatile teme: Principi medijacije, Veština komunikacije,  Elementi uspešne komunikacije, Veštine komunikacije, Zastoji u komunikaciji/ faze kroz koje konflikt prolazi, Pristupi sukobima, određivanje prikladnog/neprikladnog stila, Tehnike alternativnog rešavanja sukoba/sporova: Vrste tehnika i njihove karakteristike, Sporazum postignut u medijaciji, Koraci za posredovanje u konfliktu, Uloga medijatora, kao i napredne tehnike za mirno rešavanje sporova u građevinskom sektoru.

PODELI:

Možda će Vas i ovo zanimati