O NAMA

Upravni odbor

Nikola Pavlović

Zvanje master inženjer građevinarstva stekao je na odseku za konstrukcije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2015. godine je sertifikovani PMP („Project Management Professional“). Trenutno se nalazi na poziciji Direktora za marketing, tehničku pripremu i razvoj u Energoprojekt Visokogradnja a.d., vodećoj građevinskoj kompaniji u jugoistočnoj Evropi, koja je izgradila brojne složene projekte u preko 50 zemalja u svetu.

Tokom svoje karijere, bavio se izgradnjom visokih objekata i objekata za industrijsku namenu na međunarodnim projektima. Specijalizovao se za pregovaranje, ugovaranje, upravljanje FIDIC ugovorima, pripremu i odbranu odštetnih zahteva u građevinarstvu. FIDIC uslovima ugovaranja se aktivno bavi od početka svoje karijere. Od 2019. godine drži lokalne obuke za FIDIC pod okriljem ACES-a.

Član je Inženjerske komore Srbije i poseduje licence za projektovanje i izvođenje radova. Član je PMI („Project Management Institute“) i PMI Srbija. Suosnivač je portala koji se bavi odštetnim zahtevima u građevinarstvu www.construction-claim.com.

Tečno govori engleski jezik.

KONTAKT INFO:

Nikola Matić

Nikola Matić je kvalifikovani inženjer sa preko 30 godina iskustva u oblasti infrastrukturnog projektovanja i izgradnje. Naročito je iskusan u domenu multidisciplinarnih projekata koji integrišu različite stručne elemente po FIDIC Modelima ugovora.

Njegovo iskustvo obuhvata planiranje kopnenog saobraćaja i projektovanje potrebne prateće infrastrukture, uključujući i samu izgradnju.

Ima veliko iskustvo u pregovaranju, posredovanju, upravljanju potraživanjima i ugovorima, kao i rešavanju problema na regionalnim projektima.

Pored upravljanja kompanijama VMS i DNEC, odgovoran je za sve aspekte nadzora gradnje, za upravljanje građevinskim ugovorima po različitim modelima FIDIC Uslova Ugovora.

Suosnivač je i član Upravnog odbora nacionalne FIDIC Asocijacije u Srbiji, Udruženja inženjera konsultanata Srbije-ACES

Od septembra 2015. godine, kao član Upravnog odbora u EFCA (Evropsko udruženje inženjera konsultanata), pored redovnih aktivnosti, odgovoran je za vođenje grupe Future Trends, novoosnovanog EFCA podkomiteta.

U proteklih 15 godina, g. Matić je bio uključen u brojne slučajeve i treninge koji su obrađivali različite aspekte korišćenja FIDIC-a na projektima – pravne, tehničke, odštetne zahteve i rešavanje sporova.

KONTAKT INFO:

Dragana Čukić

Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu u Beogradu – odsek za konstrukcije, gde je i nastavila profesionalno angažovanje kao asistent na Katedri za metalne konstrukcije, sve do 2006. godine.

Tokom akademske karijere, bila je aktivni učesnik u radu, predsednik Nadornog odbora  i član Predsedništva JDGK (Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera), od koga je dobila i priznanje kao zaslužni član. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova, kao i koautor monografije „Metalne konstrukcije“ . Kao projektant, učestvovala je u izradi većeg broja projekata čeličnih konstrukcija, a jedan je od pokretača i aktivnih učesnika u realizaciji uvođenja Evrokodova u našu građevinsku praksu.

Od 2000. godine razvija bogatu karijeru u oblasti upravljanja projektima i razvoja projekata nekretnina, radeći na realizaciji jednog od najvećeg portfolia nekretnina u regionu u okviru kompanije Delta, najveće privatne kompanije u Srbiji, obavljajući funkcije Projekt menadžera, zatim Direktora razvoja Delta Real Estate, Direktora Delta Investa, sve do Generalnog direktora Delta Real Estate i člana Borda direktora Delta Holdinga .

Od avgusta 2011. godine sa partnerima osniva sopstvenu JAI Development&Consulting čija je osnovna delatnost usmerena na investicije i konsalting u oblasti obnovljivih izvora energije i nekretnina.

KONTAKT INFO:

Branislav Simović

Branislav ima dinamičnu tridesetogodišnju karijeru u vodećim međunarodnim građevinskim kompanijama širom jugoistočne Azije, Australije, srednjeg istoka i Evrope. Učestvovao je u projektima izgradnje velikih i prestižnih zgrada i infrastruktura, kao što su: Zastava-FIAT, Univerzijada 2009 – Blok 67, Porto Montenegro, trgovinski centar Osijek Porta Nova, Projekat Liman Park, Atlas Capital Centar, IT park Indjija, Beograd na vodi.

Branislav ima iscrpno znanje vezano za građevinu i aktivnosti razvoja gradilišta – od projektovanja do sprovođenja i procene. Poznaje zahteve planiranja građevinskih projekata, procenu troškova, pisanje specifikacija, šifre i standarde gradilišta i tehnike kontrole, poznaje finansijske procedure kako bi se troškovi projekta držali pod kontrolom. Stručnjak je za pripremu programa garancije kvaliteta na projektima, za pripremu i sprovođenje politika, procedura, praksi u upravljanju kvalitetom projektovanja i izgradnje.

Član je Upravnog odbora Udruženja inženjera konsultanata Srbije od samog osnivanja 2009, i bio je predsednik UO u period od 2015-2017.

Branislav je u periodu od 2006. do 2009. godine, kao regionalni direktor kompanije MACE aktivno učestvovao u FIDIC aktivnostima. Pod njegovom inicijativom kompanija MACE promovisala je FIDIC metodologiju u Srbiji, a potom i učestvovala u samom osnivanju ACES-a kao nacionalne asocijacije. Branislav je takođe Korporativni član, licencirani inženjer i član Udruženja inženjera pri građevinskom fakultetu u Australiji, NPER, član Udruženja profesionalnih inženjera, Australija, član Udruženja za kvalitet za Australiju i Aziju, član Instituta za garanciju kvaliteta – London, UK, član Nacionalnog odbora za bezbednost, Australija, član Američkog društva inženjera za bezbednost, SAD i član Srpske inženjerske komore, Srbija.

Od septembra 2017. godine Branislav Simović preuzima funkciju konsultanta u kompaniji Hill International.

KONTAKT INFO:

Nikola Biorac

N / A

KONTAKT INFO:

Nikola Cvijanović

Nikola Cvijanović je građevinski inženjer sa 23 godine iskustva u oblasti projektovanja, izgradnje, nadzora i upravljanja projektima. Poseduje veliko iskustvo u domenu multidisciplinarnih projekata koje karakteriše primena i integracija različitih stručnih elementa po FIDIC Modelima ugovora.

Njegovo iskustvo obuhvata projektovanje, izvođenje, nadzor i upravljanje na projektima infrastrukture i visokogradnje. Poseduje veliko iskustvo u pregovaranju, medijaciji, menadžmentu potraživanjima i ugovorima, kao i rešavanju problema na projektima.

Vlasnik je generalni direktor kompanije “NBC Univerzing” d.o.o. koja je angažovana na velikom broju aktivnih ugovora, upravljanjem i nadzorom raznih vrsta objekata koji se izvode po različitim modelima FIDIC Uslova Ugovora.

U svom dosadašnjem radu, dao je značajan doprinos razvoju i unapređenju uloge konsultanata i inženjera na Projektima u Srbiji i regionu i na taj način učestvovao u kreiranju i uspostavljanju savremene inženjerske prakse.

Takođe je, svojim dugogodišnjim angažmanom u ACES-u na više načina, učestvovao i dao svoj doprinos promociji i razvoju ovog udruženja i njegove uloge u realizaciji FIDIC ugovora. U trajanju od oko 10 godina, g. Cvijanović je bio uključen u brojne slučajeve i treninge koji su obrađivali različite aspekte korišćenja FIDIC-a na projektima – pravne, tehničke, odštetne zahteve i rešavanje sporova.

KONTAKT INFO:

Katarina Obradović Baklaja

Katarina je partner u BIT advokatskoj kancelariji i advokat sa preko dvadeset godina
profesionalnog iskustva, specijalizovana za pravo u oblasti građevinarstva i
nekretnina sa fokusom na FIDIC modele ugovora kao i oblast rešavanja sporova/
arbitražno pravo.

Prvi deo profesionalne karijere provela je u pravosudju, te višegodišnje sudijsko
iskustvo u rukovođenju postupkom, izvođenju i oceni dokaza, te izradi odluka o
rešavanju sporova, uspešno primenjuje u svojoj praksi prilikom ađudikacije i
arbitražnih postupaka. Kao član arbitražnog tima kancelarije postupala je kao
zastupnik u arbitražnim postupcima po ICC pravilima, VIAC pravilima i BAC
pravilima.
U okviru usavršavanja u oblasti, završila je post-diplomske studije na Univerzitetu
Panthéon-Assas University Paris II, „Međunarodni ugovori u građevinarstvu“, uz PgD
diplomu. Pruža pravnu podršku klijentima na velikom broju projekata u oblasti
nekretnina, energetike i infrastrukture. U fazi razvoja projekata, poseduje bogato
iskustvo u rešavanju pravnih i ugovornih problema i pitanja, od faze kreiranja pravnih
strategija do faze pregovaranja FIDIC modela ugovora i drugih složenih inženjerskih
i građevinskih ugovora i zastupanje klijenata pred DAB ili u arbitražnim postupcima.
Od 2017.godine imenovana je na nacionalnu FIDIC – ACES PRO listu u dve
kategorije stručnjaka:PRO listu 2 – advokati i PRO 3 – adjudikatori
Aktivni je član Radne grupe ACES-a, zadužene za promovisanje uloge, značaja i
primene FIDIC standarda u Srbiji i regionu i predavač na lokalnim obukama u
organizaciji ACES.
Član je predsedništva CDRC i aktuelni Predsednik Centra za rešavanje sporova u
građevinarstvu (CDRC).

Vesna Prodanović

Vesna Prodanović je diplomirala na mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kasnije je stekla zvanje master certificate na Univerzitetu George Vashington iz oblasti upravljanja projektima. Ona je sertifikovani rukovodilac projekta – PMP.

Nakon što je prethodnih 25 godina provela u gradjevinskoj kompaniji Energoprojekt, gde je u jednom periodu obavljala funkciju Izvršnog direktora za operativne poslove, pridružila se Bechtel-u 2018. godine, na mestu zamenika direktora projekta.

Za vreme svog boravka u Energoprojektu, Vesna je radila na projektovanju, izgradnji i realizaciji projekata kao inženjer, koordinator, rukovodilac gradilišta i projekata i direktor projekata na projektima u Srbiji, Rusiji, Nigeriji i Belorusiji – Turistički kompleks „Hyatt Regency Crni vrh“; Klinički centar Srbije Beograd; US Steel – Sartid; Fabrika duvana Monus Inđija; Tržni centar “Delta City”; Univerzitetski stambeni kompleks „Belville“; Rekonstrukcija topionice i izgradnja nove fabrike sumporne kiseline – RTB Bor, Banka Kazanj, Almetjevsk, Farmaceutska fabrika Tiumen, Rusija; Fabrika duvana u Nigeriji; tri bolnice na Jamajci; Zgrada parlamenta u Nigeriji; Energocenter Minsk.

Vesna je članica SMEITS, PMI, PMI Serbia.

Govori engleski, ruski i nemački jezik.

KONTAKT INFO:

Saša Trajković

Saša Trajković je diplomirani inženjer građevine, direktor  i vlasnik Preduzeća za pružanje usluga STMG Consultancy d.o.o. Beograd, vodeće konsultantske kuće u oblasti građevinarstva u regionu. Saša poseduje radno iskustvo od preko 26 godina u vođenju projekata izgradnje  poslovnih i stambenih objekata, tržnih centara, itd. Radeći na kapitalnim projektima, Saša je razvio liderske sposobnosti i izgradio odnos sa klijentima koji se zasniva na razumevanju, zajednikom interesu i već dokazanom uspehu.

U svojoj profesionalnoj karijeri, Saša je stekao značajno znanje, stručnost i iskustvo u oblasti inženjerskog konsaltinga, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

STMG Srbija i STMG Hrvatska predstavljaju sedišta za poslovanje u regionu – na području Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, i Bosne i Hercegovine. STMG kao firma koja se bavi inženjerskim konsaltingom, pruža usluge upravljanja projektom i troškovima, nadzora projektnog finansiranja, tehničke ekspertize pri transakcijama i refinansiranju projekata, pruža podršku u arbitraži i sporovima u oblasti građevinarstva, domaćim i stranim investitorima, korporacijama i bankama.

KONTAKT INFO:

Ivana Panić

Ivana Panić je partner u kancelariji Moravčević Vojnović i partneri u saradnju sa Schoenherr specijalizovana prvenstveno za pravo nepokretnosti, odnosno građevinsko pravo sa fokusom na FIDIC modele ugovora, kao i arbitražno pravo. S obzirom na to da je građevinsko pravo/FIDIC njeno glavno područje ekspertize, Ivana je bila uključena u brojne FIDIC građevinske projekte na različitim stranama (investitori, izvođači i podizvođači) u raznovrsnim industrijama, kao što su izgradnja i finansiranje autoputa, hotela i turističkih kompleksa.

Pored toga, Ivana je i lokalni FIDIC trener u Udruženju inženjera konsultanata Srbije (ACES), a ima i više od 10 godina iskustva u građevinskoj industriji.

KONTAKT INFO:

Predrag Subotić

Diplomirao je na Građevinskom Fakultetu u Beogradu – odsek za konstrukcije, i položio stručni ispit. Poseduje licence Inženjerske komore, kao i Sertifikat Međunarodne Federacije za mirno rešavanje sporova.

Stekao je značajno iskustvo u upravljanju projektima (investicijama) u Srbiji, Crnoj Gori i ex. SSSR, uključujući sve faze potrebne za realizaciju projekta: tenderisanje, ugovaranje, pribavljanje dozvola i saglasnosti, projektovanje, izgradnja, stručni nadzor, planiranje i koordinacija, primopredaja.

Učestvovao je na nekim od najznačajnihprojekata u Srbiji kao što su Rekonstrukcija fabrike “Grmeč”, Rekonstrukcija-izgradnja Jugoslovenskog Dramskog Pozorišta posle požara 1997.godine, Poslovni centar “Ušće”. Upravljao je projektima (investicijama) na više od 40 gradilišta u Srbiji uključujući kompletno opremanje i pripadajuću infrastrukturu-Srpsko-mađarski granični prelaz “Horgos” i drugi.

Stekao je značajno međunarodno iskustvo radom na Projektu Kaspijskog naftovoda (CPC Projekat) u Rusiji i Kazahstanu, kao i radom na “MTS Outsourcing Project”, projektu najvećeg ruskog mobilnog operatera.

Poseduje iskustvo na Projektima po FIDIC standardima.

Gospodin Subotić je od marta 2008 zaposlen u Kompaniji “Siemens d.o.o” na poziciji “Head of Project Management”.

Član je Saveta stranih investitora – Komitet za “ Real Estate “.

Izabran je za člana ACES Upravnog odbora 28. Februara 2011.

KONTAKT INFO:

Predrag Pažin

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, odsek za termotehniku. Bogato radno iskustvo stekao je radeći u kompanijama Gec Alsthom, Janko Lisjak i Termoinženjering.

Od 2002. godine priključuje se radu u Ministarstvu rudarstva i energetike i novoosnovanoj Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije, kao savetnik za energetsku efikasnost u zgradarstvu. Obučavan od strane stručnjaka Svetske banke, Evropske agencije za rekonstrukciju, Norveške grupe za EE , danske kompanije CarlBro, Energetskog instituta Catalonia i mnogih drugih svetski priznatih kompanija u oblasti EE.

Rukovodio projektima finansiranih od strane EAR po procedurama EU guidlines: Obuka „Train the trainers“ srpskih stručnjaka za izradu energetskih bilansa u zgradama i Demonstracioni projekat EE u javnim zgradama, kao i projektima finansiranih od starne i po procedurama WB: EE u školama i bolnicama sa rekonstrukcijom 30 objekata.

Svoje usavršavanje nastavlja u Jedinici za implementaciju u okviru Ministarstva zdravlja Republike Srbije za realizaciju projekta „Serbian Health project“ koji je finansiran od strane Svetske banke.

Bogato iskustvo u rukovođenju projektima, nabavkama po procedurama WB, EIB uz dodatno usavršavanje u Fidic uslovima ugovaranja nastavlja se u Termoinženjeringu gde predvodi tim za prodaju i ugovaranje i koji je realizovano više desetina kapitalnih projekata kao što su izgradnja fabrike Michelin Tigar Tyres u Pirotu, Contitech u Subotici, Pharmaswiss i Galenika u Zemunu itd.

KONTAKT INFO:

Oliver Šajatović

Partner BATES-a SEE, odgovoran za poslovanje u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. U preduzeću BATES SEE je zaposlen od 2001. godine.

U dosadašnjoj karijeri učestvovao je na projektima kao vođa projekata ili na drugim odgovornim pozicijama, kao što su Abu Dhabi Plaza, Astana, Kazahstan, Mercury projekat, Zaliv Maljevik, Crna Gora, Block 26, Bluehouse, Beograd, Srbija, Hotel i Office tower Stari Mlin za Radisson, Beograd, Srbija. Phillip Morris, Niš, Srbija i mnogi drugi. Posebno u sektoru nafte i gasa angažovan je na razvoju mreže za OMV Srbija, Mol Srbija i Hrvatska, Lukoil, NIS, Eko Srbija i Crna Gora i drugi. Od 1999. do 2001. godine bio je zaposlen u J&P u Libiji kao vodeći inženjer plana i analize, na mnogim objektima od sektora nafte i gasa, preko objekata infrastrukture i visokogradnje. Pre toga radio je kao izvođač za različite građevinske kompanije kao projekt menadžer. Diplomirao je na građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine.

KONTAKT INFO:

Radomir Radičević

Diplomirao na Građevinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predstavnik Srpske asocijacije građevinskih čeličnih konstruktivaca (SCSA) u Evropskoj konvenciji za čelične konstrukcije i poseduje licence Inženjerske komore.

Tokom više od trideset godina rada u preduzeću Mostprojekt a.d. Beograd, stekao je veliko iskustvo u sledećim oblastima: Projektovanje mostova, Poznavanje domaće regulative u oblasti izgradnje mostova, Nadzor na izvođenju radova, Poznavanje FIDIC-a, Kontrola kvaliteta materijala, Koordinacija i administracija svih učesnika na izradi projekta, Timski rad i upravljanje.

Radomir Radičević je učestvovao i bio rukovodilac na sledećim projektima: Rekonstrukcija Auto-puta Novi Sad – Beograd, Sanacija mosta ‘Gazela’, Nadzor sanacije i rekonstrukcije mosta ‘Puente Duarte’ u Dominikanskoj Republici, Sanacija mosta ’Ostružnica’ preko reke Save, Projekat čišćenja Dunava u Novom Sadu, Izgradnja mosta na auto-putu preko reke Save – „Gazela“, Izgradnja Mostova u Srbiji dužine od 60m do 120m, Izgradnja, projektovanje i nadzor nad izvođenjem radova na čeličnim antenskim stubovima/tornjevima visine od 25m do 200m.

Ljiljana Rosić

Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek tehničke fizike, uz specijalizaciju u oblasti sistema automatskog upravljanja, a na „The George Washington University“, Washington D.C. magistrirala „Project Management“.

Tokom više od dvadeset godina rada u preduzeću Energoprojekt Oprema a.d., stekla je veliko iskustvo, posebno u domenu multidisciplinarnih projekata koji integrišu različite stuke i tehničko-tehnološke celine, kako u zemlji tako i u inostranstvo; od inženjera projekata, glavnog inženjera do rukovodioca projekata.

Učestvovala je i rukovodila realizacijom velikih i prestižnih projekata, od kojih navodimo samo neke: više projekata rekonstrukcije i modernizacije termoelektrana u Srbiji, poslovne zgrade NIS u Beogradu i Novom Sadu, podzemna železnička stanica”Vukov spomenik” u Beogradu za koju je dobila posebno priznanje i nagradu, Hyatt Regency Hotel u Beogradu, hotel u Surgutu (Rusija), poslovna zgrada Niznjevartovskneftegaz (Rusiji), fabrika tapeta u Kalušu (Ukrajina), fabrika lekova u Tjumenu (Rusija), agroindustrijski kompleks od 4 fabrike u Krasnodaru (Rusija), fabrika duvana za British American Tobacco u Ibadanu (Nigerija), kao i još nekoliko projekata u Nigeriji.

Ljiljana Rosić je od početka svoje karijere do danas u kompaniji Energoprojekt Oprema a.d., trenutno na poziciji koordinatora projekata.

Licencirani je član Inženjerske komore Srbije, kao i američkog “Project Management Institute” sa odgovarajućom važećom licencom PMP’a (“Project Management Professional”).

U ime Energoprojekta, kao suosnivača, član je Upravnog odbora Udruženja inženjera konsultanata Srbije.

KONTAKT INFO:

Miloš Švarc

Miloš Švarc poseduje 37 godina iskustva u oblasti investicionih poduhvata (od ideje, kroz faze projektovanja, izgradnje, nabavke ugradnje tehnološke opreme, puštanje u funkciju),  objekata različitih namena, infrastrukturnih i telekomunikacionih sistema.

Radio je na brojnim projektima na prostorima bivše Jugoslavije, kao i u Africi (Zambiji, Nigeriji, Zimbabveu, Ugandi, Gvineji i Gani), na Bliskom istoku (u Iraku, Kuvajtu i Libiji), i u drugim zemljama (Rusiji, Panami, Šri Lanki, Tajlandu, Kini). Karijeru je započeo u Energoprojektu, u kojem ostaje 27 godina, i potom osniva sopstvenu firmu FIDECO d.o.o. koja se bavi konsultantskim poslovima iz oblasti voda, energetike i zaštite životne sredine. Značajno je pomenuti i njegovo duže angažovanje u firmama: UNICO, ZECCO, Limes, i Tahal.

Trenutno je predsednik Upravnog odbora HYDRO-COMP d.o.o. u Beogradu, i generalni direktor konsultantskih firmi: S.E.E.C. d.o.o. i DEKOTRA INŽENJERING d.o.o. u Beogradu. On je takođe suosnivač i prvi predsednik Upravnog odbora Udruženja inženjera konsultanata Srbije (ACES), i član Upravnog odbora Credit Agricole banke u Srbiji. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, usavršavao se na programu Poslovnog fakulteta Univerziteta Harvard u Sjedinjenim Američkim Državama, a razne veštine u rukovođenju poslovanjem stekao kroz isukstvo i obuke u zemlji i inostranstvu.

Zoran Đorđević

Dr Zoran Đorđevićdipl. inž građ. je direktor i vlasnik konsultantske kuće YU Build.

Ranije je radio u Energoprojekt-Industriji, Aeroinženjeringu i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 15 godina učestvovao u nastavi iz oblasti menadžmenta i upravljanja projektima u građevinarstvu. Magistrirao i doktorirao je iz oblasti upravljanja projektima u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sertifikovan je UNDP trener za upravljanje projektima, ima PMP (Project Management Professional) sertifikat, licence odgovornog projektanta i odgovornog izvođača i obučen je za medijaciju pri rešavanju sporova u građevinarstvu u Srbiji.

Učestvovao je na brojim građevinskim projektima u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji, Rusiji i Iraku. Takođe, upravljao je brojnim projektima za izradu softvera za građevinarstvo. YU Build je jedan od osnivača Udruženja inženjera konsultanata Srbije (ACES), a dr Đorđević potpredsednik Upravnog odbora.

Milan Šmigić

Milan Šmigić, PMP, dipl.el.ing. je prvih pet godina svogprofesionalnog rada proveo u Energoprojektu na pozicijiInženjera za planiranje investicionih projekata. Od 1996.radio je u inženjering timu Elektroprivrede Srbije kaostručnjak za upravljanje informatičkim i infrastrukturnim projektima. U jesen 1998. godine osnovao jeprivatno preduzeće Centar za upravljanje projektima- CPM; koje kao konsultantski tim uspešno poslujeveć više od deset godina. CPM je u prvoj deceniji svogarada, kao prvo preduzeće koje je na našim prostorimaspecijalizovano za obuku, softverska rešenja i konsaltingu upravljanju investicionim i razvojnim projektima, stekaozavidnu listu zadovoljnih klijenata i izgradio ugled ne samou zemlji, već i u inostranstvu.

Milan je tokom 2004. i 2005. godine bio Predsednik Upravnogodbora regionalnog udruženja profesionalaca za upravljanjeprojektima PMI YU Chapter. Kao konsultant i trener danasradi na projektima za vodeća preduzeća u zemlji iinostranstvu (Oracle Primavera, ESI International, Compaq,Sprint, Bovis Land, Telekom Srbija, Komercijalna banka,Elektrodistribucija Beograd, Deloitte&Touche, Tigar, DeltaM,

Elektroprivreda Srbije). Od 2007. međunarodno jesertifikovani profesionalac u oblasti upravljanja projektima- PMP. Suosnivač je i član Upravnog odbora nacionalnogFIDIC udruženja (ACES) i Srpskog udruženja Oraclekorisnika (SROUG).

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.