O NAMA

Izvršna kancelarija

Tatjana Mrvaljević

Izvršni direktor

Tijana Ivanovic

Tijana Ivanović

Službenik za finansije i administraciju

Jelena Cvetković

Menadžer za komunikacije