O NAMA

FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils)

O FIDIC-u

Međunarodni savez inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils) osnovan je 1913. godine sa sedištem u Ženevi, i danas okuplja 103 nacionalna inženjersko-konsultantska udruženja širom sveta, kao i 1.5 milion stručnjaka u domenu građevinarstva i srodnih disciplina.

FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni. FIDIC pruža proveren mehanizam pravne zaštite, sigurnosti i smanjene mogućnosti korupcije.

Na ovaj način obezbeđuje se tranparentnost procesa i poverenje investitora; upravljanje projektom je olakšano, a rizike je moguće otkriti u ranim fazama i lakše ih prevazići, na zadovoljstvo svih ugovornih strana. Članovi FIDIC prihvataju Etički kodeks koji zahteva profesionalnu kompetentnost, nepristrasnost, otvorenu i fer konkurenciju.

 

Za više informacija o FIDIC posetite www.fidic.org

PARTNERSTVO

ACES i FIDIC

Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES) je pristupanjem Međunarodnom savezu inženjera konsultanata (FIDIC) 16. septembra 2009. godine preuzelo čast i obavezu da kao ogranak FIDIC za teritoriju Republike Srbije širi najviše standarde u građevinarstvu. Tom prilikom, Srbija je kroz Udruženje postala punopravni član ovog uglednog saveza, i na taj način obezbedila dostupnost standardizacije domaćih firmi i direktan prodor specifičnog znanja i višedecenijskog akumuliranog FIDIC iskustva na domaće tržište.

Članstvo Udruženja u FIDIC srpskim firmama pruža međunarodni kredibilitet i omogućava im da uspešnije učestvuju na velikim projektima i tenderima, obezbeđuju kreditiranje i neophodne finansijske aranžmane, kako u zemlji tako i širom sveta, čime se uvećava dohodak i broj zaposlenih u srpskom građevinskom sektoru. Usled toga, članice ACES postaju konkurentnije, proširuju poslovanje i afirmišu ulogu inženjera-konsultanta u realizaciji investicionih poduhvata.

FIDIC u saradnji sa nacionalnom asocijacijom i lokalnim partnerima organizuje obuke, seminare, konferencije i druge događaje, i izdaje stručnu literaturu, kako bi osigurao primenu svojih ciljeva:

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trenodovima u gradjevinarstvu.