O NAMA

EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations)

O EFCA-i

EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) je jedino Udruženje u Evropi koje predstavlja inženjering konsalting sektor i srodne profesionalne usluge, koja zapošljava milion radnika, od kojih su većina veoma stručni u veliom broju disciplina.

EFCA predstavlja FIDIC u Evropi i okuplja 28 nacionalnih konsultantsko inženjerskih Asocijacija iz raznih evropskih zemalja.

EFCA ima za cilj podršku institucijama EU- kao posrednik stručnih znanja, pomoć Udruženjima članicama pri ostvarivanju zajedničkih evropskih ciljeva, komunikacija stavova inženjera konsultanata eksterno evropskim institucijama i agencijama i interno nacionalnim asocijacijama – članicama, uspostavljanje saveza / partnerstva sa drugim interesnim grupacijama.

CILJEVI

Ciljevi ove organizacije su stvaranje pozitivnog uticaja na zakonodavstvo Evropske unije u cilju povećanja konkurentnosti i promociju transparentnih postupaka i procedura javnih nabavki, kao i implementaciju EC standarda u zemljama članicama.

MISIJA

Misija EFCA- e je da promoviše evropsku konsalting industiju u Evropi i na međunarodnom planu i da je predstavlja u evropskim institucijama.

PARTNERSTVO

ACES i EFCA

ACES je podneo zahtev za članstvo u EFCA početkom 2010 koji je zvanično odobren od strane Upravnog odbora EFCA u maju 2010. Članstvo ACES- a, naše nacionalne Asocijacije inženjera konsultanata u EFCA, omogućava srpskim preduzećima da uspostave veze kroz ACES-sa evropskim stručnjacima u ovom sektoru privrede, i omogućava prenos znanja i mogućnosti za poslovnu saradnju.

Za više informacija o EFCA, posetite www.efcanet.org

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.