Nacionalni savet za konkurentnost Vlade Republike Srbije

Predstavnici ACES-a aktivno učestvuju u radu radnih grupa Nacionalnog Saveta za konkurentnost Vlade Republike Srbije.

Vlada Srbije je usvojila zaključke Saveta 21. januara 2010, koji se mogu naći na sajtu Vlade. Iz oblasti infrastrukture usvojene su sledeće mere:

  1. Pripremiti predloge podzakonskih akata na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji uz učešće stručnjaka iz privatnog sektora i sektorskih udruženja, i dostaviti na usvajanje Vladi
  2. Početi objavljivanje rešenja o dobijanju dozvola za gradnju na internet prezentaciji resornog ministarstva, AP Vojvodina i lokalnih samouprava.
  3. Objaviti administrativne procedure, kao i sve obrasce na internet prezentacijama jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća koja su uključena u proceduru izdavanja građevinskih dozvola.
  4. Izraditi bazu podataka o lokacijama na teritoriji Republike Srbije za koje postoji mogućnost gradnje objekata.
  5. Razmotriti umanjenje ili oslobađanje od komunalnih taksi (u skladu sa visinom taksi u regionu).
  6. Objaviti visine lokalnih taksi na internet prezentaciji jedinica lokalne samouprave i tabelarno na internet prezentaciji SKGO.
  7. Unaprediti proceduru izdavanja transportnih dozvola preciziranjem kriterijuma za njeno dobijanje, kao i pojačanom kontrolom subjekata kojima su dozvole izdate.
  8. Pripremiti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici radi unapređenja sistema železničkog saobraćaja u Republici Srbiji i dostaviti Vladi na usvajanje.

Pored toga, određene su i institucije odgovorne za ispunjenje definisanih mera, aktivnosti koje treba sprovesti u cilju unapređenja konkurentnosti u 2010. godini, kao i precizni rokovi za ispunjenje pomenutih mera.

PODELI:
Table sadržaja
NAJNOVIJE

Newsletter

Prijavi se na naš newsletter i dobijaj najovije vesti direktno u inbox!

Možda će Vas i ovo zanimati

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima – Kvantifikacija i prevencija, 11-12. jun 2024. u Beogradu

FIDIC inženjer: Put ka vrhu u građevinarstvu

FIDIC Module 4 – Management and Administration of FIDIC Contracts, May 30-31, 2024

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.