Loading Events

Obuka: Od ponude do realizacije

OD PONUDE DO REALIZACIJE – PROJEKAT IZ UGLA IZVOĐAČA

04 – 05. april 2023. godine,

hotel Putnik INN, Palmira Toljatija 9, Novi Beograd

Cilj kursa: upoznavanje polaznika sa najbitnijim aspektima upravljanja projektima iz ugla izvođača, kao i sticanje veština (na radionici) za primenu pojedinih metoda na konkretnim projektima.

Opis kursa: Prvog dana kursa biće obrađene teme koje presudno utiču na uspeh izvođača na projektima: • Formiranje ponude – sagledavanje svih šest vrsta troškova, formiranje dinamičkog plana i upravljanje rizicima na kvantifikovan način. • Kratkoročno (operativno) planiranje – razrada ugovornog dinamičkog plana na nedeljni i dnevni nivo. Predstaviće se dve metode: „Last Planner“ i Planiranje na bazi ciklusa rada. • Kontrola realizacije (za svaki novi operativni plan) – merenje progresa, analiza trendova primenom metode zarađene vrednosti, korektivne mere. Na radionici koja će biti organizovana drugog dana kursa polaznici će samostalno vežbati: • ciklogramsko planiranje sa analizom tokova i optimizacijom ciklograma, • merenje produktivnosti i gubitka produktivnosti na gradilištu, • kontrolu vremena i troškova primenom metode zarađene vrednosti.

Predavači: v.prof.dr Zoran Stojadinović asistent Marija Ivanović dipl.građ.inž.

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU, GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Prijave slati najkasnije do 04.04.2023. godine, na imejl adresu fidic@aces.rs

Prijavni Formular

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.