Loading Events

Nova obuka: Komunikacija na građevinskim projektima

Udruženje inženjera konsultanata Srbije – ACES u saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje potpuno novu obuku na temu ,,Komunikacija na građevinskim projektima”, 05-06. decembra u hotelu Mona Plaza u Beogradu.

Građevinski projekti često ne ispunjavaju ciljeve i opterećeni su problemima u realizaciji. Mnogi problemi se mogu dovesti u vezu sa komunikacijom na projektima koja nije na zadovoljavajućem nivou. Podizanjem kvaliteta komunikacije može se značajno unaprediti postojeće stanje i poboljšati uspeh svih učesnika na građevinskim projektima. Za uspostavljanje svrsishodne komunikacije na projektima neophodan je multidisciplinarni pristup, jer je, osim inženjerskog znanja, potrebno poznavati veštine komunikacije, primeniti savremene metode digitalizacije i posedovati odgovarajuća znanja iz upravljanja projektima.

Cilj kursa: Upoznavanje polaznika sa najbitnijim aspektima komunikacije na građevinskim projektima, kao i sticanje veština za primenu naučenog na konkretnim projektima.

Opis kursa: Kurs je organizovan u šest sesija koje uključuju predavanja i radionice. Detaljnu agendu možete pogledati u Pozivnom pismu.

Ciljna grupa: viši i srednji menadžment građevinskih preduzeća, kao i stručnjaci različitog profila zainteresovani za oblast upravljanja građevinskim projektima.

Predavači: dr Zoran Stojadinović, Olga Svoboda i Milan Jevtić. Metod rada na kursu: predavanja, primeri, radionica i diskusija.

Prijavne formulare za obuku slati na imejl fidic@aces.rs najkasnije do 01. decembra 2023.

Prijavni Formular

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.