Loading Events

Obuka: FIDIC Ugovori – Primena na projektima, 13–14. mart 2024. u Beogradu

Obuka „FIDIC Ugovori – Primena na projektima“, osnovni nivo održaće se 13-14. marta 2024. godine u IN hotelu u Beogradu.

CILJEVI OBUKE:

Cilj obuke je da unapredi rad i efikasnost svih onih koji se u svojim firmama bave međunarodnim ugovorima, kroz upoznavanje sa FIDIC organizacijom i metodologijom, formama ugovora i procedurama za realizaciju projekata. Bićete upoznati sa:

  • međunarodnim uslovima ugovora i uslovima za njihovu primenu,
  • osnovnim odredbama najviše korišćenih formi ugovora,
  • FIDIC procedurama na investicionim projektima,
  • prednostima i izazovima koji se mogu javiti prilikom korišćenja ovakvih formi ugovora u Srbiji.

Predavači su profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u radu na FIDIC projektima:

  • Srđan Topalović, dipl. građ. inž.
  • Nikola Pavlović, master građ. inž.
  • Katarina Obradović Baklaja, advokat

Postanite spremni za standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni. Budite spremni za rad sa uslovima ugovora koji su postali svetski ugovorni jezik 21. veka na razvojnim projektima.

Prijavni Formular

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.