Loading Events

ACES-GRF Obuka

ACES – GRF Obuka

,,Primena LEAN Koncepta u građevinarstvu”

prof. dr Zoran Stojadinović

asistent dr Marija Ivanović

Prijavni Formular

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.