Loading Events

ACES-GRF Obuka: Od ponude do realizacije – projekat iz ugla Izvođača

OD PONUDE DO REALIZACIJE – PROJEKAT IZ UGLA IZVOĐAČA

17 – 18. oktobar 2023. godine,

hotel Putnik INN, Palmira Toljatija 9, Novi Beograd

Cilj kursa: upoznavanje polaznika sa najbitnijim aspektima upravljanja projektima iz ugla izvođača, kao i sticanje veština (na radionici) za primenu pojedinih metoda na konkretnim projektima.

Opis kursa: Prvog dana kursa biće obrađene teme koje presudno utiču na uspeh izvođača na projektima:
• Formiranje ponude – sagledavanje svih šest vrsta troškova, formiranje dinamičkog plana i upravljanje rizicima na kvantifikovan način.
• Kratkoročno (operativno) planiranje – razrada ugovornog dinamičkog plana na nedeljni i dnevni nivo.

Predstaviće se dve metode: „Last Planner“ i Planiranje na bazi ciklusa rada.
• Kontrola realizacije (za svaki novi operativni plan) – merenje progresa, analiza trendova primenom metode zarađene vrednosti, korektivne mere.
Na radionici koja će biti organizovana drugog dana kursa polaznici će samostalno vežbati:
• ciklogramsko planiranje sa analizom tokova i optimizacijom ciklograma,
• merenje produktivnosti i gubitka produktivnosti na gradilištu,
• kontrolu vremena i troškova primenom metode zarađene vrednosti.

Predavači:
v.prof.dr Zoran Stojadinović
asistent dr Marija Ivanović dipl.građ.inž.

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU,
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Prijavni Formular

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.