Centar za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva (CDRC)

O centru

Centar za rešavanje sporova u oblasti građevinarstva (CDRC) osnovan je pri Udruženju inženjera konsultanata Srbije (ACES) u skladu sa ovlašćenjima propisanim članom 6 stav 2 Zakona o arbitraži i članom 3.1.11. Statuta ACES-a, kao stalna institucija za alternativno rešavanje sporova u građevinarstvu. 

Sedište CDRC-a je u Beogradu, Srbija i predstavlja prvi specijalizovani centar za rešavanje sporova iz oblasti građevinarstva u Evropi. U svom radu, ACES je uočio potrebu za uvođenje specijalizovanog centra za rešavanje sporova koji će okupiti iskusne stručnjake tehničke i pravne struke sa dugogodišnjim iskustvom u građevinskoj industriji, kako bi se ponudila mogućnost za alternativno rešavanje sporova na kvalitetan i efikasan način.

CDRC nudi sledeće usluge:

  • Administriranje domaćih i međunarodnih arbitražnih sporova, u skladu sa Pravilima arbitraže CDRC
  • Administriranje sporova adjudikacijom po FIDIC proceduralnim pravilima za DAB/DAAB (* ili u skladu sa Pravilima CDRC za adjudikaciju sporova iz ugovora koji nisu po FIDIC modelu)
  • Administriranje postupaka ekspertske analize, u skladu sa Pravila za postupak pružanja ekspertske analize CDRC

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.