AKTIVNOSTI

ACES Obuke

Kalendar obuka

Nadolazeći događaji

07 Decembar 2023
28 Decembar 2023
24 Januar 2024
24 Januar, 2024 - 25 Januar, 2024

Internacionalne obuke su koncipirane u 4 modula, gde strani predavači pružaju najbolja teorijska i praktična znanja u domenu primene FIDIC ugovora širom sveta.

Lokalna obuka je sažeta u jednom modulu, a renomirani domaći predavači unaprediće vaše znanje o primeni FIDIC ugovora na našim prostorima.

In House obuke su zatvorenog tipa, personalizovane i u potpunosti prilagođene nivou znanja i ekspertize vaše kompanije.

01

Internacionalne FIDIC obuke

FIDIC obuke – ACES kao nacionalna FIDIC asocijacija u Srbiji izvodi u saradnji sa samim FIDIC-om (centralom u Ženevi).

Zvanični jezik obuke je engleskii nakon svake dvodnevne obuke (od ukupno 4 obuke u ponudi), učesnici dobiju Internacionalni sertifikat izdat od strane FIDIC-a u Ženevi.

02

Lokalne obuke

Lokalne obuke – drže domaći predavači, i one se bave primenom FIDIC ugovora na našim prostorima. Imajući u vidu da sastavljanje i sprovođenje svakog FIDIC ugovora mora da se prilagodi lokalnom zakonodavstvu u kojem se projekat izvodi, ove obuke su veoma značajne za uspešno sprovođenje FIDIC ugovora u Srbiji/regionu.

Zvanični jezik obuke je srpski i nakon dvodnevne obuke, učesnici dobiju Lokalni/regionalni sertifikat izdat od strane nacionalne FIDIC asocijacije u Srbiji. Postoje dva tipa lokalne obuke – osnovni i napredni nivo.

02

In-House obuke

Ukoliko imate veće timove u okviru preduzeća, u mogućnosti smo da organizujemo i tzv. in-house obuke koje su zatvorenog tipa i prilagođene vašim potrebama.

Cene in-house obuka zavise od broja učesnika i specifičnih zahteva klijenta.

Kontaktirajte nas putem fidic@aces.rs ili na jedan od sledećih brojeva telefona: +381 62 640 951, +381 62 640 941, +381 62 640 956 i pripremićemo ponudu samo za vas.