AKTIVNOSTI

ACES PRO lista

Šta je PRO lista?

Udruženje ACES, kao stalna članica međunarodnog udruženja FIDIC, ima za osnovni cilj da zastupa interese FIDIC u Republici Srbiji.

U proteklom periodu, od osnivanja 2009. godine do danas, ACES je prepoznao problem u pravilnoj upotrebi preporuka i principa predviđenih izdanjima FIDIC 1999 modela ugovora, pogotovo kod Klauzule 20, koja se odnosi na POTRAŽIVANJA, SPOROVE i ARBITRAŽU. Naime, iako je veliki broj ugovora po FIDIC 1999 modelima ugovaranja realizovan ili je u toku realizacija u pomenutom periodu, nije notiran ni jedan zahtev za formiranje Odbora za rešavanje sporova (DAB – Dispute Adjudication Board), čije se angažovanje strogo preporučuje u okviru FIDIC 1999 modela ugovora.

Nakon promocije nove serije FIDIC modela ugovaranja na konferenciji u Londonu u decembru 2018. godine, koje nosi oznaku FIDIC Suite 2017, kao i preporuka FIDIC „Zlatni principi“ (engl. ’FIDIC Golden Principles’ – uspostavljen je i novi termin DAAB (DAAB – Dispute Avoidance/Adjudication Board). Uz ostale, ne manje važne izmene, najbitnija izmena u odnosu na angažman Odbora za rešavanje sporova prema FIDIC 1999 izdanju je da prema novom FIDIC 2019 izdanju za „Crvenu i Žutu“ knjigu ne postoji mogućnost korišćenja ovih modela ugovora ukoliko nije uspostavljen ugovor sa DAAB, i to po osnovu „Stalnog DAAB“. Naime u okviru FIDIC 2017 se ne predviđa angažman po sistemu „Ad Hoc“ DAAB.

Osnivanjem nacionalne PRO liste, korisnici FIDIC modela ugovora će biti u prilici da sa liste izaberu preporučene članove za rad u DAB, u svemu kako je predviđeno izdanjem FIDIC 1999 modela ugovaranja ili kako je to predviđeno izdanjem FIDIC 2017 modela ugovaranja uz poštovanje „FIDIC Zlatnih principa“.

Upravni odbor ACES je doneo odluku o formiranju nacionalne PRO liste stručnjaka udruženja ACES po ugledu na FIDIC ,,President’s listu” u septembru 2015. godine.

U nastavku možete pogledati priloženu tabelu sa kandidatima koji su upisani na Nacionalnu PRO listu stručnjaka.

Sa ciljem pokrivanja šireg kruga oblasti pružanja usluga UO ACES se odlučio da, pored liste preporučenih Adjudikatora koji će biti birani za DAB ili DAAB – Odbor za rešavanje sporova, na listu uvrsti i dodatne kategorije stručnjaka koje se bave Odštetnim zahtevima i konsultacijama iz raznih oblasti.

Kategorije

Nacionalna PRO lista stručnjaka prepoznaje sledeće kategorije stručnjaka:

U skladu sa ovom podelom formiraju se tri vrste PRO Lista:

Komisija se sastaje dva puta godišnje – u martu i septembru, a prijave i za upis na PRO Listu se prikupljaju i evaluiraju između ova dva termina.

ACES PRO eksperti

Miloš Dimitrijević

Direktor Biro Duros-a

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.