AKTIVNOSTI

ACES PRO lista

Šta je PRO lista?

Udruženje ACES, kao stalna članica međunarodnog udruženja FIDIC, ima za osnovni cilj da zastupa interese FIDIC u Republici Srbiji.

U proteklom periodu, od osnivanja 2009. godine do danas, ACES je prepoznao problem u pravilnoj upotrebi preporuka i principa predviđenih izdanjima FIDIC 1999 modela ugovora, pogotovo kod Klauzule 20, koja se odnosi na POTRAŽIVANJA, SPOROVE i ARBITRAŽU. Naime, iako je veliki broj ugovora po FIDIC 1999 modelima ugovaranja realizovan ili je u toku realizacija u pomenutom periodu, nije notiran ni jedan zahtev za formiranje Odbora za rešavanje sporova (DAB – Dispute Adjudication Board), čije se angažovanje strogo preporučuje u okviru FIDIC 1999 modela ugovora.

Nakon promocije nove serije FIDIC modela ugovaranja na konferenciji u Londonu u decembru 2018. godine, koje nosi oznaku FIDIC Suite 2017, kao i preporuka FIDIC „Zlatni principi“ (engl. ’FIDIC Golden Principles’ – uspostavljen je i novi termin DAAB (DAAB – Dispute Avoidance/Adjudication Board). Uz ostale, ne manje važne izmene, najbitnija izmena u odnosu na angažman Odbora za rešavanje sporova prema FIDIC 1999 izdanju je da prema novom FIDIC 2019 izdanju za „Crvenu i Žutu“ knjigu ne postoji mogućnost korišćenja ovih modela ugovora ukoliko nije uspostavljen ugovor sa DAAB, i to po osnovu „Stalnog DAAB“. Naime u okviru FIDIC 2017 se ne predviđa angažman po sistemu „Ad Hoc“ DAAB.

Osnivanjem nacionalne PRO liste, korisnici FIDIC modela ugovora će biti u prilici da sa liste izaberu preporučene članove za rad u DAB, u svemu kako je predviđeno izdanjem FIDIC 1999 modela ugovaranja ili kako je to predviđeno izdanjem FIDIC 2017 modela ugovaranja uz poštovanje „FIDIC Zlatnih principa“.

Upravni odbor ACES je doneo odluku o formiranju nacionalne PRO liste stručnjaka udruženja ACES po ugledu na “President’s” listu u septembru 2015. godine.

Sa ciljem pokrivanja šireg kruga oblasti pružanja usluga UO ACES se odlučio da, pored liste preporučenih Ađudikatora koji će biti birani za DAB ili DAAB – Odbor za rešavanje sporova, na listu uvrsti i dodatne kategorije stručnjaka koje se bave Odštetnim zahtevima i konsultacijama iz raznih oblasti.

Kategorije

Nacionalna PRO lista stručnjaka prepoznaje sledeće kategorije stručnjaka:

U skladu sa ovom podelom formiraju se tri vrste PRO Lista:

Komisija se sastaje dva puta godišnje – u martu i septembru, a prijave i za upis na PRO Listu se prikupljaju i evaluiraju između ova dva termina.

ACES PRO eksperti

Miloš Dimitrijević

Direktor Biro Duros-a