Adjudikacija

CDRC pruža uslugu upravljanja sporovima donošenjem odluka, u skladu sa FIDIC proceduralnim pravilima za DAB/DAAB (* ili u skladu sa CDRC pravilima za rešavanje sporova u vezi sa ugovorima koji nisu zasnovani na FIDIC modelima).

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trenodovima u gradjevinarstvu.