ACES / UAS / DAB: Usvojena ,,Deklaracija o podršci kvalitetu inženjerskih i arhitektonskih usluga”

Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES), Udruženje arhitekata Srbije (UAS) i Društvo arhitekata Beograda (DAB) usvojili su i potpisali ,,Deklaraciju o podršci kvalitetu inženjerskih i arhitektonskih usluga”, 20. novembra 2015. godine u Beogradu. Tema Deklaracije odnosi se na potrebu da se postigne uređena i efikasna javna potrošnja u oblasti inženjerskih i arhitektonskih usluga u Republici Srbiji.

Na osnovu zaključka sa EFCA Board of Directors sastanka 25. septembra u Briselu, gde je predstavljena španska ,,Deklaracija o podršci kvalitetu inženjerskih i arhitektonskih usluga”, gospodin Matić, član Upravnog odbora ACES-a i EFCA-e, pokrenuo je ideju o usvajanju Deklaracije u ime ACES-a. Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES) pripremilo je Deklaraciju po njihovom uzoru i u skladu sa lokalnom kulturom i potrebama domaćeg tržišta.

Deklaracija je odobrena i potpisana od strane Jaewan Lee, Predsednika Međunarodnog udruženja inženjera konsultanata (FIDIC) i od strane Flemming Bligaard Pedersen, Predsednika Evropskog udruženja inženjera konsultanata (EFCA) da je u skladu sa preporukama Evropske komisije.

U skladu sa preporukama ,,Direktive o regulisanju arhitektonske i inženjerske profesije i javnim nabavkama u Evropi”, koja se u potpunosti ili skoro u potpunosti sprovodi u zemljama Evropske unije, na inicijativu Udruženja inženjera konsultanata Srbije (ACES), pokrenuto je usvajanje ,,Deklaracije o podršci kvalitetu inženjerskih i arhitektonskih usluga”, što predstavlja prvi korak u definisanju kvaliteta u oblasti inženjerskih i arhitektonskih usluga u Republici Srbiji. Takođe, važno je istaći da način na koji su danas regulisane profesija i stručne kvalifikacije, varira od jedne do druge države članice, a mnoge od njih suočavaju se sa istim rizicima i imaju iste društvene interese. U Republici Srbiji, kao i na teritoriji Balkana ova takođe slična pozicija, nije regulisana.  Naš cilj je da pokušamo da uklonimo ove rizike i postignemo zajednički ugled širom Evropske unije. Takođe, propoznali smo potrebu za prilagođavanjima u lokalnim procedurama javnih nabavki za usluge sa relevantnim direktivama EU.

Prema Zakonu o javnim nabavkama Republike Srbije, izbor inženjerskih i arhitektonskih usluga, zasniva se samo na kriterijumu najniže cene. Nasuprot tome, EU Direktiva o javnim nabavkama usvojena 2014. godine navodi da: “Element troškova može biti određen u vidu fiksnog iznosa, tako da se privredni subjekti nameću sami na osnovu kriterijuma kvaliteta”. Pored toga, Direktiva navodi da “…ekonomski najpovoljnija ponuda…” nije nužno najjeftinija.

Pored neophodnosti za usaglašavanjem sa evropskim preporukama i procedurama, od najvećeg interesa za inženjere i arhitekte Srbije jeste da poboljšaju svoju poziciju na domaćem tržištu.

Cilj Deklaracije je da se skrene pažnja na društveni položaj inženjera, na predloge za poboljšanje kvaliteta usluga građevinske struke i izmenu Zakona o javnim nabavkama i usklade srpski zakoni i regulativa sa Evropskom unijom.

Deklaraciju o podršci kvalitetu inženjerskih i arhitektonskih usluga možete preuzeti ispod.

PODELI:
Table sadržaja
NAJNOVIJE

Newsletter

Prijavi se na naš newsletter i dobijaj najovije vesti direktno u inbox!

Možda će Vas i ovo zanimati

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima – Kvantifikacija i prevencija, 11-12. jun 2024. u Beogradu

FIDIC inženjer: Put ka vrhu u građevinarstvu

FIDIC Module 4 – Management and Administration of FIDIC Contracts, May 30-31, 2024

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.