DOBRODOŠLI

Udruženje inženjera konsultanata Srbije

Udruženje inženjera konsultanata Srbije – ACES je strukovno i neprofitabilno udruženje osnovano aprila 2009. godine koje se bavi promocijom FIDIC standarda, etičkim normama, i transparentnošću u građevinskom sektoru.

ACES je punopravni član Međunarodnog saveza inženjera konsultanata – FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils), sa sedištem u Ženevi i Evropske federacije inženjerskih konsultantskih asocijacija – EFCA (European Federation Engineering Consultancy Associations), sa sedištem u Briselu.

ACES podstiče i razvoj kapaciteta i inovacije tehničkih znanja kroz organizaciju obuka, seminara, radionica, panel diskusija, konferencija, fokusirajući se na razvoj i inovacije tehničkih znanja.

Takođe, pružamo informacije o zakonskoj regulativi, politici i programima, doprinoseći unapređenju poslovnih mogućnosti i struke, kako u Srbiji tako i međunarodno. Udruženje se stara o profesionalnom usavršavanju inženjera konsultanata i promoviše njihovu ulogu u investicionim poduhvatima.

logos naslovna
Clanica
Članica
0
Obuka
Obuka
0
Prodatih izdanja
Prodatih izdanja
0 +
KALENDAR

ACES Obuke

ACES je u prilici da ponudi nekoliko tipova obuka u predmetnim oblastima:

  • FIDIC obuke – za koje poseduje licencu/akreditaciju jedinog ovlašćenog trening provajdera u Srbiji /regionu. Pohađanjem Internacionalnih obuka u organizaciji ACES-a polaznici stiču internacionalno priznate sertifikate koji doprinose razvoju karijere.
  • Obuke u saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu na temu Upravljanja projektima (Project Management).

FIDIC Obuke

Uštedite vreme i novac da biste omogućili sebi obuku koja će vas dovesti do uspeha.

Izdanja

Imaćete stalan pristup svim izdanjima koja obuhvataju izabrane ugovore visokog kvaliteta i priručnike.

Članstvo

Ako želite da stignete brzo – idite sami. Ako želite da stignete daleko – idemo zajedno.

ACES PRO Lista

Nacionalna lista profesionalaca Udruženja inženjera konsultanata Srbije.

FIDIC knjige

ACES nudi širok asortiman dvojezičnih FIDIC knjiga kao i priručnika za građevinske profesionalce. Ove knjige su ključne za razumevanje međunarodnih standarda i praksi u građevinarstvu. Naša izdanja, dostupna za online kupovinu, pružaju detaljne i aktuelne informacije za sve aspekte građevinskog inženjeringa, doprinoseći profesionalnom razvoju inženjera.

Vodiči

Vodic efektivne javne nabavke
Efektivne javne nabavke - Vodič
A guide for application
Effective public procurement - Guide
Simbol levo

Najnovije Vesti

EFCA Godišnja konferencija i Skupština 2024. u Madridu

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima – Kvantifikacija i prevencija, 11-12. jun 2024. u Beogradu

FIDIC inženjer: Put ka vrhu u građevinarstvu

Newsletter

Primajte obaveštenja o obukama, radionicama i trendovima u gradjevinarstvu.