ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Nacionalna ACES PRO Lista - Eksperti

Nacionalna ACES PRO Lista - Eksperti

Nacionalna ACES PRO Lista - Eksperti

Upravni odbor ACES-a je po ugledu na “FIDIC President’s” listu  doneo odluku o izlistavanju eksperata na nacionalnoj PRO Listi.

Nacionalna PRO Lista Udruženja inženjera konsultanata Srbije ustanovljena je u septembru 2015. godine i prepoznaje sledeće kategorije stručnjaka: Eksperte tehničkih disciplinaAdvokateAdjudikatore.

U skladu sa ovom podelom formiraju se tri vrste PRO Lista:

·         Lista PRO 1 i PRO 2 koje upućuju na stručnjake koji se bave konsultantskim uslugama, pravnim savetima, tumačenjem zakonske regulative, obračunima količina i kvaliteta i odštetnim zahtevima- Klejmovima (Claims)

·         Lista PRO 3 upućuje na iskusne stručnjake koji se pozivaju u DAB – Odbor za rešavanje sporova u skladu sa FIDIC modelima ugovora.

Komisija se sastaje dva puta godišnje – u martu i septembru, a prijave i za upis na PRO Listu se prikupljaju i evaluiraju između ova dva termina.

 

  1. Pravilnik 
  2. Prijavni formular
  3. Tabelu sa kandidatima koji su upisani na Nacionalu PRO Listu eksperata

Preuzmite na linku!

Za sve dodatne informacije i kontakt sa stručnjacima možete da se obratite na e-mail office@aces.rs ili telefonom 011-3808861

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg