ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Nikola Matić

Nikola Matić

Nikola Matić, Predsednik Upravnog odbora ACES-a

Nikola Matić je kvalifikovani inženjer sa preko 15 godina iskustva u oblasti infrastrukturnog projektovanja i izgradnje. Naročito je iskusan u domenu multidisciplinarnih projekata koji integrišu različite stručne elemente.

Njegovo iskustvo obuhvata planiranje kopnenog saobraćaja i projektovanje potrebne prateće infrastrukture, uključujući i samu izgradnju.

Gospodin Matić je suosnivač i izvršni direktor preduzeća VMS d.o.o Beograd, sa odgovornošću za projekte u Evropi, posebno u regionu Balkana.

On je zamenik Generalnog direktora DNEC d.o.o. Beograd sa odgovornošću za projekte u regionu Bliskog istoka.

Suosnivač je i član Upravnog odbora Udruženja inženjera konsultanata Srbije.

Poseduje značajno iskustvo u rukovođenju nabavkama u projektima finansiranih od strane IFI, u pripremi tenderske i ugovorne dokumentacije, TORs, evaluaciji, ugovornom pregovaranju, monitoringu i koordinaciji implementacije ugovora i blagovremene realizacije projektnih komponenti u okvirima planiranog budžeta IFI i privatnih fondova projekta.

Ima iskustva u pripremi ugovorne strategije, pregovaranju i realizaciji ugovora, kao i u planiranju i proceni projekata.

Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

nikola@aces.rs

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg