Andrea Šehić

Izvršni Direktor

Andrea Šehić je kvalifikovani prostorni planer sa iskustvom u oblasti urbanog razvoja u zemlji i inostranstvu. Radila je kao saradnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije na projektima izrade prostornih planova za Nacionalni park Kopaonik, Park prirode i turistički region Stara Planina i analitičkim studijama infrastrukturnih koridora u Srbiji. Takođe je radila i u Ministarstvu za razvoj države Ohajo u SAD, na projektima urbane obnove prema modelima javno-privatnih partnerstava.

Za doprinos koji je pružila na projektu Rebuilding the Mississippi Gulf Coast u saradnji sa lokanim vlastima države Misisipi (obnova područja teško pogođenih uraganom Katrina) dvostruko je nagrađena.

Bila je angažovana i kao asistent na Ohio State Univezitetu na Katedri za urbano i regionalno planiranje; kao saradnik na USAID Community Connections programu i Projektu za razvoj konkurentnosti Srbije, a poseduje i preko 5 godina iskustva u nevladinom sektoru u Srbiji.

Diplomirala je na Katedri za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i dva puta magistrirala na Ohio State Univerzitetu u SAD – u oblasti Urbanog i regionalnog planiranja i Upravljanja politikama javnog sektora.

Od 2009. godine je izvršni direktor Udruženja.

Jelena Cvetković

Gala Mandić