30,00 EUR
Download

Cenovnik (Preuzmi pdf) 667 KB

Kratak opis (Preuzmi pdf) 667 KB

Žuta knjiga (stara) – Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove
30,00 EUR

Prvo izdanje Žute knjige, Uslovi za ugovaranje za mehaničke i električne radove objavljeno je 1963. godine.  Treće izdanje objavljeno je 1987. godine.

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica