40,00 EUR
Download

Cenovnik (Preuzmi pdf) 667 KB

Kratak opis (Preuzmi pdf) 667 KB

Žuta knjiga (nova) – Uslovi ugovaranja za postrojenja i projektovanje-izgradnju
40,00 EUR

Odlike tematike koja je obrađena ovim izdanjem su sledeće:

  • Za elektro, mašinske i građevinske radove po projektu izvođača
  • Deo projektovanja od strane Investitora: sadržano u Zahtevima investitora
  • Za elektro i mašinska postrojenja i opremu
  • Potreba za modernim multidisciplinarnim ugovorima prepozanata po prvi put
  • Plaćanja prema ukupnoj ceni (lump sum) na osnovu plana plaćanja, ali su moguća i merenja
  • Inženjer upravlja ugovorom (administrira), nadgleda proizvodnju, izradu i radove i overava plaćanja
  • Procedura rešavanja sporova je:
    DAB → prijateljsko poravnanje → arbitraža

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica