25,00 EUR
Download

Cenovnik (Preuzmi pdf) 667 KB

Kratak opis (Preuzmi pdf) 229 KB

Priručnik za medijatore u građevinarstvu
25,00 EUR

Ovaj priručnik je prva publikacija namenjena specijalističkoj obuci medijatora u građevinarstvu. Nastao je kao deo projekta Međunarodne finansijske korporacije (IFC), čiji je cilj podrška razvoju alternativnog rešavanja sporova u građevinarstvu u Srbiji i Bosni i Hercegovini . Ovaj priručnik bavi se praktičnim pitanjima pripreme i sprovođenja medijacije,a  posebno onim elementima, tehnikama i veštinama medijacije koji su od naročite važnosti za građevinske sporove. Priručnik sadrži i tipska dokumenta.

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica