40,00 EUR
Download

Cenovnik (Preuzmi pdf) 667 KB

Kratak opis (Preuzmi pdf) 667 KB

Narandžasta knjiga – Uslovi ugovaranja po sistemu „Ključ u ruke“
40,00 EUR

Uslovi ugovaranja za projektovanje – izgradnju po principu ključ u ruke kreirani su od strane Međunarodne Federacije Inženjera Konsultanata (FIDIC) i generalno se upotrebljavaju za radove projektovanjа–izgradnjе na međunarodnim tenderima; sa manjim izmenama , Uslovi se mogu koristiti i za domaće ugovore.

* Cena je izražena u EUR-ima.

Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

Plaćanje se vrši avansno.

ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Porudžbenica