Dragana Čukić

Član Upravnog odbora

Diplomirala je i magistrirala na Građevinskom fakultetu u Beogradu – odsek za konstrukcije, gde je i nastavila profesionalno angažovanje kao asistent na Katedri za metalne konstrukcije, sve do 2006. godine.

Tokom akademske karijere, bila je aktivni učesnik u radu, predsednik Nadornog odbora  i član Predsedništva JDGK (Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera), od koga je dobila i priznanje kao zaslužni član. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova, kao i koautor monografije „Metalne konstrukcije“ . Kao projektant, učestvovala je u izradi većeg broja projekata čeličnih konstrukcija, a jedan je od pokretača i aktivnih učesnika u realizaciji uvođenja Evrokodova u našu građevinsku praksu.

Od 2000. godine razvija bogatu karijeru u oblasti upravljanja projektima i razvoja projekata nekretnina, radeći na realizaciji jednog od najvećeg portfolia nekretnina u regionu u okviru kompanije Delta, najveće privatne kompanije u Srbiji, obavljajući funkcije Projekt menadžera, zatim Direktora razvoja Delta Real Estate, Direktora Delta Investa, sve do Generalnog direktora Delta Real Estate i člana Borda direktora Delta Holdinga .

Od avgusta 2011. godine sa partnerima osniva sopstvenu JAI Development&Consulting čija je osnovna delatnost usmerena na investicije i konsalting u oblasti obnovljivih izvora energije i nekretnina.