Postoje tri kategorije članstva: redovni, pridruženi i počasni članovi, a procedura pristupanja Udruženju utvrđena je Pravilnikom o pristupanju Udruženju. Sve članice prihvataju Statut i Etički kodeks Udruženja, a molbu za prijem podnose popunjavanjem pristupnice koju dve članice Udruženja treba da podrže svojim potpisom.

Popunjena pristupnica se dostavlja ACES Sekretarijatu, koji stavlja poslatu dokumentaciju na dnevni red prve sledeće sednice Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluku o prijemu potencijalne članice u Udruženje.

Visina članarine prikazana je u sledećoj tabeli:

Kategorija članstva Članarina za 2019. Članarina za 2020.
Redovni član
( inženjersko-konsultantska preduzeća sa više od 10 zaposlenih )
750 €
u dinarskoj protivvrednosti
750 €
u dinarskoj protivvrednosti
Redovni član
(inženjersko-konsultantska preduzeća do 10 zaposlenih )
300 €
u dinarskoj protivvrednosti
300 €
u dinarskoj protivvrednosti
Pridruženi član
(Preduzeća koja nisu pretežno inženjersko-konsultantska preduzeća a zainteresovana su za promovisanje ciljeva Udruženja - mala i srednja preduzeća, Obrazovne i naučno-istraživačke ustanove )
1000 €
u dinarskoj protivvrednosti
1000 €
u dinarskoj protivvrednosti
Pridruženi član
(Preduzeća koja nisu pretežno inženjersko-konsultantska preduzeća a zainteresovana su za promovisanje ciljeva Udruženja - velika preduzeća )
1500 €
u dinarskoj protivvrednosti
1500 €
u dinarskoj protivvrednosti

Godišnja članarina se uplaćuje na račun Udruženja broj 170-30014107000-61 kod Unicredit banke A.D. Beograd.

S obzirom da je Udruženje član Međunarodnog saveza inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils), sve članice koje se pridržavaju Statuta i Etičkog kodeksa Udruženja i koje su izmirile finansijske obaveze za tekuću godinu ostvaruju pravo na krišćenje FIDIC i ACES logotipa na svojoj dokumentaciji.

Za više informacija obratite se Udruženju inženjera konsultanata Srbije elektronskim putem na adresu info@aces.rs

Download

ACES Etički kodeks (Preuzmi pdf) 277.43 KB

Pristupni formular (Preuzmi pdf) 196.50 KB

Statut (Preuzmi pdf) 117KB

Online pristupnica aces