ACESУдружење инжењера консултаната Србије

 • FIDIC
 • EFCA

National Member Association

Активности

Активности Удружења су

 • подршка примени FIDIC стандарда подстицањем и праћењем усклађивања одговарајућих прописа Републике Србије с прописима и стандардима ЕУ и обавештавање чланица о томе,
 • организација FIDIC обука,
 • продаја FIDIC издања,
 • организација образовних и информативних догађаја – семинари, радионице, панел дискусије, стручна предавања,
 • увођење нових трендова у грађевинском сектору,
 • промоција улоге коју инжењер-консултант има у инвестиционим подухватима,
 • информисање чланица о релевантним дешавањима у грађевинском сектору и другим областима важним за квалитетно пружање инжењерских консултантских услуга,
 • размена искустава чланица и сродних фирми у иностранству,
 • успостављање нових пословних могућности у земљи и иностранству,
 • унапређење пословне климе у Србији,
 • унапређење струке.

Пошаљи пријатељу

progress ajax_processing_msg