ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Žuta knjiga (stara) - Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove

Žuta knjiga (stara) - Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove

Žuta knjiga (stara) - Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove

30,00 EUR

Prvo izdanje Žute knjige, Uslovi za ugovaranje za mehaničke i električne radove objavljeno je 1963. godine.  Treće izdanje objavljeno je 1987. godine. 

* Cena je izražena u EUR-ima.

 Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

 Plaćanje se vrši avansno.

 ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

 Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

 Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

  

Download

Porudžbenica

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg