ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

 • FIDIC
 • EFCA

National Member Association

Žuta knjiga (nova) - Uslovi ugovaranja za postrojenja i projektovanje-izgradnju

Žuta knjiga (nova) - Uslovi ugovaranja za postrojenja i projektovanje-izgradnju

Žuta knjiga (nova) - Uslovi ugovaranja za postrojenja i projektovanje-izgradnju

40,00 EUR

Odlike tematike koja je obrađena ovim izdanjem su sledeće:

 • Za elektro, mašinske i građevinske radove po projektu izvođača
 • Deo projektovanja od strane Investitora: sadržano u Zahtevima investitora
 • Za elektro i mašinska postrojenja i opremu
 • Potreba za modernim multidisciplinarnim ugovorima prepozanata po prvi put
 • Plaćanja prema ukupnoj ceni (lump sum) na osnovu plana plaćanja, ali su moguća i merenja
 • Inženjer upravlja ugovorom (administrira), nadgleda proizvodnju, izradu i radove i overava plaćanja
 • Procedura rešavanja sporova je:
  DAB → prijateljsko poravnanje → arbitraža

* Cena je izražena u EUR-ima.

 Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

 Plaćanje se vrši avansno.

 ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV -a.

 Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

 Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Download

Porudžbenica

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg