ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

 • FIDIC
 • EFCA

National Member Association

Zelena knjiga - Kratka forma ugovora

Zelena knjiga - Kratka forma ugovora

Zelena knjiga - Kratka forma ugovora

25,00 EUR

Odlike tematike koja je obrađena ovim izdanjem su sledeće:

 • Kratka forma ugovora
 • Kratko vreme izvođenja (manje od 6 meseci)
 • Jednostavni i ponavljajući radovi (radovi na iskopu su dobar primer)
 • Cena ugovora je ispod 600.000 US$
 • Bez Inženjera, Investitor imenuje “portparola” ili predstavnika
 • Za građevinske, mašinske, elektro i ostale inženjerske radove
 • Sve potrebne odredbe su u 15 klauzula
 • Jezik je jednostavan
 • Uključena je u Standardni tenderski dokument Svetske banke za jednostavne radove
 • Balansirana podela rizika
 • Plaćanje na osnovu ukupne cene ili po bilo kojoj drugoj osnovi
 • Radove projektuje Izvođač u obimu koji je naveden u Appendix – u (Prilogu tendera)
 • Nema avansa, dok je vrednost mesečnih bilansa u skladu sa vrednošću izvedenih Radova
 • Rešavanje sporova:
  • Poziv na prijateljsko poravnanje
  • Lokalna arbitraža, imenovana na početku, ali uzima učešće tek po nastanku spora

* Cena je izražena u EUR-ima.

 Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

 Plaćanje se vrši avansno.

 ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

 Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

 Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Download

Porudžbenica

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg