ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Narandžasta knjiga - Uslovi ugovaranja po sistemu „Ključ u ruke“

Narandžasta knjiga - Uslovi ugovaranja po sistemu „Ključ u ruke“

Narandžasta knjiga - Uslovi ugovaranja po sistemu „Ključ u ruke“

40,00 EUR

Uslovi ugovaranja za projektovanje - izgradnju po principu ključ u ruke kreirani su od strane Međunarodne Federacije Inženjera Konsultanata (FIDIC) i generalno se upotrebljavaju za radove projektovanjа–izgradnjе na međunarodnim tenderima; sa manjim izmenama , Uslovi se mogu koristiti i za domaće ugovore. 

* Cena je izražena u EUR-ima.

 Obračunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture.

 Plaćanje se vrši avansno.

 ACES je PDV obveznik, te se obračunava 10% PDV - a.

 Troškovi transporta nisu uključeni u cenu.

 Troškovi carine za datu zemlju nisu uračunati u cenu.

Download

Porudžbenica

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg