ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

Kandidatura Branislava Simovića za FIDIC Upravni odbor

Kandidatura Branislava Simovića za FIDIC Upravni odbor

Kandidatura Branislava Simovića za FIDIC Upravni odbor

Udruženje inženjera konsultanata Srbije – ACES sa ponosom najavljuje kandidaturu Branislava Simovića za Upravni odbor FIDIC-a.

Udruženje inženjera konsultanata Srbije postalo je punopravni član Međunarodnog saveza inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils) 16. septembra 2009. godine, čime je preuzelo čast i obavezu da kao ogranak FIDIC za teritoriju Republike Srbije širi najviše standarde u građevinarstvu. Istovremeno članice Udruženja su dobile veći kredibilitet i time postale konkurentnije, posebno pri učešću na značajnijim građevinskim tenderima koji prate pravila FIDIC.

Branislav Simović poseduje dinamičnu tridesetogodišnju karijeru u vodećim međunarodnim građevinskim kompanijama širom sveta, uz koje je učestvovao u projektima izgradnje prestižnih građevina i važnih infrastrukturnih projekata većinom sprovedenih po FIDIC Uslovima Ugovaranja. Zajedno sa Branislavom na čelu, kompanija MACE učestvovala je u osnivanju nacionalne FIDIC asocijacije u Srbiji 2009. godine. Kao član UO od samog osnivanja, i na poziciji Predsednika Udruženja 2015. godine potpomogao je i osnivanja Nacionalnih Asocijacija u Crnoj Gori i Makedoniji. Tokom FIDIC/ACES/EFCA Regionalne Infrastrukturne Konferencije aktivno je učestvovao kao predsedavajući ACES organizacionog Komiteta.

Svojim širokim iskustvom u radu i funkcionisanju Nacionalne Asocijacije, i sa jasnom vizijom o svim uspesima i izazovima sa kojima se suočava inženjersko konsultantska industrija, Branislav Simović na pravi način može doprineti daljem razvoju FIDIC-a.

Konačna odluka biće doneta na FIDIC Godišnjoj Skupštini (General Assembly Meeting) koja će se održati 3. Oktobra u Jakarti.

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg