ACESUdruženje inženjera konsultanata Srbije

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

ACES Upravni odbor – Poziv za kandidate

ACES Upravni odbor – Poziv za kandidate

ACES Upravni odbor – Poziv za kandidate

U skladu sa tačkom 6.2.3. Statuta Udruženja, u maju 2017. ističe mandat članovima Upravnog odbora  izabranim  na Skupštini u maju 2015. godine.

Pozivaju se predstavnici redovnih članica da nominuju kandidate iz svojih firmi za članove Upravnog odbora ACES-a u mandatu 2017-2019, koji će biti izabran  na Godišnjoj ACES Skupštini,  30.maja 2017.godine.

Mandat članova Upravnog odbora traje dve (2) godine sa mogućnošću reizbora.

Prilikom izbora kandidata za članove Upravnog odbora uzeće se u obzir profil stručnjaka potreban za delotvoran rad Upravnog odbora.

  • Kandidat treba da poseduje visoku stručnu spremu i da bude direktor u privrednom društvu koje je redovna članica ACES-a i bavi se inženjerskim konsaltingom na teritoriji Srbije;
  •  Kandidat treba da ima punu podršku svoje firme, da bude priznat od strane svojih kolega kao potpuno upćen u dešavanja u industriji, i mora  posedovati  visoke etičke i moralne standarde;
  • Kandidat treba da ima jasnu viziju budućnosti inženjerskog konsaltinga i da jasno pokazuje volju da zastupa interese inženjera konsultanata;
  •  Kandidat bi trebalo da ima mogućnost da pored redovnog posla bude uključen u sva aktuelna dešavanja u Udruženju;
  •  Kandidat bi trebalo da tečno govori engleski jezik, i da bude spreman za javne nastupe pred medijima;

Popunjen prijavni formular i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na email adresu: members@aces.rs najkasnije do 25.05.2017. godine.

Za više informacija o procesu kandidature, kao i neophodnoj dokumentaciji pogledajte Poziv za nominaciju kandidata.

Download

  • Poziv za nominaciju kandidata - ACES UO (Preuzmi dokument) - 536.79 KB
  • Prijavni formular za nominaciju kandidata - ACES UO (Preuzmi dokument) - 1,536.50 KB

Pošalji prijatelju

progress ajax_processing_msg