ACESУдружење инжењера консултаната Србије

 • FIDIC
 • EFCA

National Member Association

Удружење инженјера консултаната Србије

Удружење инжењера консултаната Србије (ACES) је струковно и непрофитабилно удружење основано априла 2009.

 

Удружење инжењера консултаната Србије (ACES) је струковно и непрофитабилно удружење основано априла 2009, са циљем да:
 
 • промовише улогу и значај FIDIC стандарда у Србији,
 • афирмише највише етичке стандарде који се примењују у раду инжењера консултаната и да се стара о томе да их се чланови придржавају и тиме делотворно учествују у борби против корупције у грађевинској индустрији,
 • доприноси промоцији процедура које обезбеђују транспарентност,
 • прикупља информације од интереса за рад инжењера консултаната,
 • води бригу о развоју и иновацијама техничких знања чланова Удружења организацијом семинара, радионица и саветовања,
 • прати и обезбеђује информације за потребе својих чланова у вези са законском регулативом, политиком и програмима надлежних органа Србије за питања од интереса за Удружење.
Активности Удружења су:
 
 • подршка примени ФИДИЦ стандарда кроз подстицање и праћење усклађивања релевантних прописа Републике Србије с прописима и стандардима ЕУ и обавештавање чланица о томе,
 • организација ФИДИЦ обука,
 • продаја ФИДИЦ издања,
 • организација образовних и информативних догађаја – семинари, радионице, панел дискусије, стручна предавања,
 • увођење нових трендова у грађевинском сектору,
 • промоција улоге коју инжењер-консултант има у инвестиционим подухватима,
 • информисање чланица о релевантним дешавањима у грађевинском сектору и другим областима важним за квалитетно пружање инжењерских консултантских услуга,
 • размена искустава чланица и сродних фирми у иностранству,
 • успостављање нових пословних могућности у земљи и иностранству,
 • унапређење пословне климе у Србији,
 • унапређење струке.
Чланице Удружења могу бити инжењерско-консултантске фирме у Србији, као и архитектонски бирои, извођачи, банке, осигуравајућа друштва, адвокатске канцеларије и друге фирме које су заинтересоване да промовишу циљеве Удружења.
 
Све чланице Удружења су потписнице Етичког кодекса Удружења које прати кодекс ФИДИЦ, и све добијају право употребе ФИДИЦ и АЦЕС логотипа уз прописане услове.
 
За више информација о томе како постати члан Удружења посетите страницу Пријавите се за чланство.
 
Оснивачи Удружења су 16 признатих предузећа у Србији која се баве пружањем инжењерско-консултантских услуга: Ц&Н Цонсулт, ЦПМ, Делта Инжењеринг, ДОМАА, ЕЦ Харрис, ЕНЕРГОПРОЈЕКТ, ФИДЕЦО/Тахал, ИК Цонсултинг, МАЦЕ, Машинопројект Копринг, Мостпројект, Сиеменс д.о.о., ВМС, и YУ Буилд. Придружене чланице Удружења су Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Факултет за финансије, економију и администрацију - ФЕФА Универзитета Сингидунум и Економски институт у Београду.
 
Удружење инжењера консултаната Србије постало је пуноправни члан Међународног савеза инжењера консултаната ФИДИЦ (Фéдéратион Интернатионал Дес Ингéниеурс – Цонсеилс) 16. септембра 2009. године, чиме је преузело част и обавезу да као огранак FIDIC за територију Републике Србије шири највише стандарде у грађевинарству. Истовремено чланице Удружења су добиле већи кредибилитет и тиме постале конкурентније, посебно при учешћу на значајнијим грађевинским тендерима који прате правила FIDIC. Чланство у FIDIC ће допринети и побољшању пословне климе у Србији, с обзиром да се подстичу грађевински уговори који сузбијају корупцију.
 
Нашу иницијативу оснивања и развоја Удружења инжењера консултаната Србије подржали су и Министарство економије и регионалног развоја, Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство за инфраструктуру, Министарство трговине и услуга, Кабинет потпредседника Владе задуженог за европске интеграције/председника Националног савета за конкурентност Србије. Оснивање Удружења значајно је помогла и Америчка агенција за међународни развој – УСАИД, а Удружење сарађује и са Светском Банком / Међународном финансијском корпорацијом – IFC.

Пошаљи пријатељу

progress ajax_processing_msg