ACESУдружење инжењера консултаната Србије

  • FIDIC
  • EFCA

National Member Association

FIDIC

FIDIC

Међународни савез инжењера консултаната FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils) основан је 1913. године са седиштем у Женеви, и данас окупља 103 национална инжењерско-консултантска удружења широм света, као и 1.5 милион стручњака у домену грађевинарства и сродних дисциплина. FIDIC дефинише стандардизоване моделе уговора за различите типове инвестиционих пројеката, чему су ризици пројекта умањени и интереси учесника у пројекту заштићени. FIDIC пружа проверен механизам правне заштите, сигурности и смањене могућности корупције. На овај начин обезбеђује се транпарентност процеса и поверење инвеститора; управљање пројектом је олакшано, а ризике је могуће открити у раним фазама и лакше их превазићи, на задовољство свих уговорних страна. Чланови FIDIC прихватају Етички кодекс који захтева професионалну компетентност, непристрасност, отворену и фер конкуренцију.

Удружење инжењера консултаната Србије (ACES) је приступањем Међународном савезу инжењера консултаната (FIDIC) 16. септембра 2009. године преузело част и обавезу да као огранак FIDIC за територију Републике Србије шири највише стандарде у грађевинарству. Том приликом, Србија је кроз Удружење постала пуноправни члан овог угледног савеза, и на тај начин обезбедила доступност стандардизације домаћих фирми и директан продор специфичног знања и вишедеценијског акумулираног FIDIC искуства на домаће тржиште. Чланство Удружења у FIDIC српским фирмама пружа међународни кредибилитет и омогућава им да успешније учествују на великим пројектима и тендерима, обезбеђују кредитирање и неопходне финансијске аранжмане, како у земљи тако и широм света, чиме се увећава доходак и број запослених у српском грађевинском сектору. Услед тога, чланице ACES постају конкурентније, проширују пословање и афирмишу улогу инжењера-консултанта у реализацији инвестиционих подухвата.

FIDIC у сарадњи са националном асоцијацијом и локалним партнерима организује обуке, семинаре, конференције и друге догађаје, и издаје стручну литературу, како би осигурао примену својих циљева:

  • одржавање високих етичких и професионалних стандарда;
  • развој професије инжењера консултаната, размену информација и мишљења;
  • дискусије о проблемима од заједничког интереса међу организацијама, члановима и међународним финансијским институцијама;
  • унапређење имиџа инжењера-консултаната као лидера;
  • посвећеност промовисању очувања и заштите животне средине.

За више информација о FIDIC посетите www.fidic.org.

Пошаљи пријатељу

progress ajax_processing_msg