ACESУдружење инжењера консултаната Србије

 • FIDIC
 • EFCA

National Member Association

Етички кодекс

Удружење инжењера консултаната Србије, водећи се етичким кодексом Међународног савеза инжењера консултаната (ФИДИК), препознаје да је рад инжењера консултаната кључан за постизање одрживог развоја друштва и животне средине.

Како бисмо делотворно функционисали не само да инжењери морају константно унапређивати своје знање и вештине, већ друштво мора поштовати интегритет и веровати у одлуке представника струке и правично их награђивати.

Све чланице Удружење инжењера консултаната Србије прате и поштују следећа начела и сматрају их својим саставним понашањем како би друштво указало поверење инжењерима консултантима.

Одговорност према друштву и према струци инжењера консултаната

Инжењер консултант се обавезује да ће:

 • прихватити одговорност коју струка инжењерског консалтинга има према друштву;
 • тражити решења која су у складу са начелима одрживог развоја;
 • у сваком тренутку одржавати достојанство, став и углед струке инжењера консултаната.

Стручност

Инжењер консултант се обавезује да ће:

 • одржавати знање и вештине у складу са развојем технологије, законодавства и менаџмента и примењивати вештине, пажњу и марљивост у услугама које пружа;
 • обављати услуге само када је у потпуности стручан да их изврши.

Интегритет

Инжењер консултант се обавезује да ће:

 • у сваком тренутку деловати у интересу клијента и обезбедити све услуге часно и са интегритетом.

Непристрасност

Инжењер консултант се обавезује да ће:

 • бити непристрасан у пружању стручног савета, процене или одлуке;
 • обавестити клијента уколико постоји могући сукоб интереса који би могао произићи из пружања услуга клијенту;
 • одбити накнаду која би могла угрозити независно доношење одлука.

Правичност према осталима

Инжењер консултант се обавезује да ће:

 • промовисати концепт Одабира на основу квалитета (“Quality Based Selection”);
 • пазити да не учини ништа намерно или случајно што би повредило туђи углед или посао;
 • пазити да намерно или случајно не покуша да заузме место другог инжењера консултанта већ задуженог за одређени посао;
 • не преузимати посао другог инжењера консултанта а да се пре тога није консултовао/ла са њим/њом, нити пре обавештења од стране клијента да је претходни инжењер престао са радом;
 • у случају да је упитан да оцени рад другог колеге прикладно и пријатно се понашати.

Борба против корупције

Инжењер консултант се обавезује да ће:

 • нити прихватити нити понудити надокнаду било које врсте која би могла имати утицај на а) процес одабира или надокнаде консултанта инжењера и / или његових/њених клијената или б) непристрасно одлучивање инжењера консултанта;
 • сарађивати у потпуности са сваким легитимним истражним органом који буде истраживао било који уговор за услуге или изградњу.

Пошаљи пријатељу

progress ajax_processing_msg